Hoppa till innehåll

Varför behövs luftrenare i producerande verksamheter när det finns ett ventilationssystem?

Inom tillverkningsindustrin, exempelvis på metall-, betong-, pappers- och plastindustrier spelar luftkvaliteten stor roll ur flera aspekter – både ur en arbetsmiljösynpunkt men även för att kunna säkra kvaliteten på produkter och bidra till en ökad effektivitet i produktionen. Ofta finns både allmänventilation och processventilation installerat i produktionslokalerna för att förse verksamheten med frisk luft samt för att reducera partiklar och gaser genererade i specifika processer.

En vanlig fråga som ofta dyker upp när luftkvaliteten på produktionsanläggningar diskuteras är: Räcker det inte med ett ventilationssystem anpassat för byggnaden för att säkerställa hälsosam inomhusluft? Låt oss reda ut vad som gäller och varför det kan löna sig att investera i luftrening.

Behövs fristående luftrenare när det redan finns ett ventilationssystem?

Det korta svaret är ja, det är nästan alltid ett bra komplement till det befintliga ventilationssystemet. Men det beror också på flera scenarier inne i lokalen. Exempelvis vad det är för typ av produktion, hur processen ser ut, vad för partiklar eller gaser som genereras, hur lokalen ser ut och inte minst, hur ventilationssystemet är anpassat för de olika arbetsmomenten i verksamheten.

Inom tillverkningsindustrin genereras ofta en större mängd ämnen och föroreningar i luften, såsom damm och metallfragment, men även andra partiklar och hälsoskadliga gaser beroende på verksamhet. Luftföroreningarna kan påverka både arbetsmiljön och hälsan hos medarbetarna – liksom produkternas tekniska renhet, kvalitet och livslängd. Partiklarna som bildas kan dessutom leda till igensättning av maskiner, något som i förlängningen kan resultera i betydande kostnader för produktionsstopp, underhåll och rengöring. Därför är det viktigt att överväga en luftreningslösning när behov finns.

En kompletterande lösning

Ventilationssystemet behövs för att regelbundet växla utomhusluft med inomhusluft, vilket hjälper till att reglera både temperatur, luftfuktighet och syrenivå samt bidra till ett behagligt inomhusklimat. Ventilationen filtrerar delvis ut föroreningar i luften, men inte allt. Genom att filtrera bort en hög grad av partiklar och gaser som genereras inne i lokalen, kan luftrenare utgöra både ett nödvändigt och fördelaktigt komplement till ventilationssystemet.

Fristående luftrenare kan dessutom anpassas med en unik filteruppsättning beroende på hur behovet ser ut. Ofta kombineras flera filterlager för att skräddarsy lösningen efter specifika partiklar. Vissa luftrenare är även specialiserade på att hantera giftiga gaser, som ventilationssystemet vanligtvis inte klarar av, exempelvis cigarettrök.

Praktiskt och kostnadseffektivt med luftrenare

Luftrenare utgör inte enbart ett bra komplement till ventilationssystemet för att säkerställa ren luft, utan bidrar även till kostnadseffektivitet genom att återcirkulera och rena redan uppvärmd inomhusluft jämfört med att löpande värma upp kall utomhusluft. Flexibiliteten som fristående enheter tillför gör också att placeringen nära produktionsprocesser eller föroreningskällor blir smidig. Denna flexibilitet gör fristående luftrenare till en attraktiv och praktisk lösning som inte kräver omfattande anpassningar av hela ventilationssystemet.

Fem viktiga skillnader mellan ventilation och luftrening

  • Ventilationssystem bidrar, genom luftväxling av utomhus- och inomhusluft, till att reglera temperatur, luftfuktighet och syrenivå i lokalen, men räcker normalt sätt inte till för att rena luften från föroreningar som genereras inne i lokalen.
  • Luftrenare reducerar effektivt nivåerna av partiklar och gaser som genereras inne i lokalen, genom luftrecirkulation genom flera filtersteg.
  • Ventilationssystem är stationära och svåra att anpassa för punktinsatser nära föroreningskällor.
  • Luftrenare är flexibla, fristående lösningar som möjliggör precision genom anpassning av filter och placering. De kan tex enkelt installeras för att duscha ren luft över en känslig process i lokalen eller förse ett rum-i-rummet med renad luft.
  • Luftrenare återcirkulerar och rengör redan uppvärmd luft, vilket är kostnads- och energieffektivt.

Vikten av service och garanti

Oavsett vilken typ av luftreningslösning som används är det viktigt att vara medveten om att luftrenare förlorar effektivitet om de inte regelbundet underhålls. Antingen blir filtren fulla och måste bytas ut mot nya, eller så kräver de rengöring. Utan övervakning och regelbundet underhåll riskerar du att få en luftrenare som inte fungerar optimalt eller kanske till och med försämrar luftkvaliteten.

Vilken luftrenare bör man välja?

Vilken luftrenare som är bäst lämpad för din verksamhet beror på dina behov, det vill säga vilken typ av partiklar eller gaser som finns i dina lokaler, storleken på lokalerna och vilka aktiviteter som utförs där, med mera. Gör din research och ta hjälp av en expert innan du fattar ett beslut.

Ett steg närmare ren luft

QleanAir utvecklar fristående luftrenare som med hjälp av olika filterkonfigurationer kan anpassas efter varje unikt behov, beroende på miljö. Alla våra luftrenare använder mekanisk filtrering i flera steg för att fånga in luftföroreningar och partiklar i olika storlekar. Dessutom är luftrenarna utrustade med automatisk flödesreglering för att säkerställa samma luftflöde över tid oberoende av filtermättnad, vilket bidrar till att bibehålla optimal luftkvalitet i lokalen.

Vi erbjuder ren luft som en tjänst, med smidig installation, löpande service och underhåll. Utöver det ingår vår unika Lifetime Performance Guarantee som garanterar att våra luftrenare fungerar som de ska över tid.

Kontakta oss

Vi finns med dig på vägen mot en hälsosammare, mer säker och produktiv arbetsmiljö. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

 


Share This Story, Choose Your Platform!