Hopp til innhold
LebensmittelproduktionenFood production

Forebygging av forurensning under matproduksjon

Det brukes mye tid og krefter på å undersøke alle nivåer i produksjonsprosessen, herunder luftkvaliteten. Luftkvaliteten i et produksjonsanlegg for mat/drikke avgjør hvor godt man lykkes med å unngå krysskontaminering, partikkelforurensning og mikrobiell forurensning – tre store risikofaktorer innenfor produksjon.

Verdens helseorganisasjon opplyser at hvert år blir nesten én av ti mennesker i verden (anslagsvis 600 millioner mennesker) syke og 420 000 dør etter å ha spist mat som er forurenset av bakterier, virus, parasitter eller kjemiske stoffer. Utrygg mat hindrer også utviklingen i mange lav- og mellominntektsøkonomier, som taper rundt 95 milliarder dollar i produktivitet i forbindelse med sykdom, tapt funksjonsevne og for tidlig død blant arbeidere.

Forurensede produkter påvirker bunnlinjen kraftig, ikke bare fordi det gir mistillit hos forbrukerne, men også på grunn av kostbare tilbakekallinger, offentlige advarsler og granskninger fra Mattilsynet. Hvis man unnlater å følge god produksjonspraksis (GMP-standarder) kan det føre til dårlig omdømme, søksmål eller at anlegget blir stengt.

Hvor godt man lykkes i å forhindre spredning av ulike typer forurensning gjennom luften, avhenger ikke bare av et effektivt VVS-system, men i enda større grad av hvor effektivt luftfiltreringen er designet og drives. Luftrensere innen næringsmiddelindustrien bør være spesialisert til å håndtere denne typen spesifikke miljøer, sammen med følgende protokoller for rengjøring og risikoanalyse. Standard industrielle luftfiltreringssystemer kan rense visse typer partikler effektivt, men komme til kort i andre sikkerhetskategorier som kan kompromittere selve maskinen og/eller driften av anlegget.

Luftfiltrering for matproduksjon, lagring og distribusjon

QleanAir Scandinavia har utviklet FS 70 FG – et helt nytt, redesignet luftfiltreringssystem spesielt for næringsmiddelindustrien. Designet følger relevante standarder innen bransjen med hensyn til fareanalyse og kritiske styringspunkter (Hazard Analysis & Critical Control Points – HACCP), inkludert retningslinjer for at designet skal være ugjennomtrengelig for rengjøring, rengjøringsmidler og væsker. FS 70 FG forbedrer i hovedsak hygienepraksisen i matproduksjonskjeden ved å redusere forekomsten og spredningen av luftbåren forurensning.

Her er noen av de mange høydepunktene til FS 70 FG

  • Skreddersydd konfigurasjon av flere filtre: Oppfyller filterstandardene ISO 16890 og EN1822, noe som sikrer kontinuerlig effektivitet når det gjelder å fange opp et bredt spekter av støv/svevepartikler. Med flere filterlag skaper FS 70 FG et sikkerhetsnett dersom det skulle skje en ulykke og det første filteret ble skadet.
  • Hygienisk design: Alle overflater er glatte og laget av ikke-porøse materialer, slik at de er enkle å rengjøre. Antallet sprekker er minimert for å unngå rom der det kan samle seg partikler og forurensninger.
  • Sømløse, avrundede kanter: Alle pakninger, tetninger og skjøter er glatte for å unngå at det samler seg organisk materiale, og for at de skal tåle aldring og vaskemidler.
  • Lekkasjebestandig filterhus: Kabinettet på enheten er helt forseglet, slik at man unngår lekkasje av partikler eller forurensninger inn i enheten. I tillegg gjør det at skadedyr ikke kan trenge inn i skroget.
  • Korrosjonsbestandige materialer: Et skrog i én ramme laget av austenittisk rustfritt stål 304L/ISO 1.4307.
  • Forseglinger og pakninger i næringsmiddelkvalitet: Alle pakninger og forseglinger er glatte og sammenhengende for å unngå at det samles opp organisk materiale. De er også motstandsdyktige mot aldring fra desinfeksjonsmidler og vaskemidler. Materialene er i samsvar med EC1935/2004 – godkjent for kontakt med mat og drikkevann.
  • Konstant luftstrømsregulering: Sikrer konstant luftstrøm i kombinasjon med mekanisk filtrering, noe som garanterer ytelsen til enheten over tid.
  • Tilbehør: Valgfrie hetter og antimikrobielle tekstilkanaler/tekstildiffusorer.
  • Optimalisert service: Inkludert rutinemessig serviceplan, dvs. filterskift

Det lønner seg å investere i luftkvaliteten

Hvis du vil ha mer informasjon om FS 70 FG, kan du klikke her. Du kan også besøke mat- og drikkesiden vår for å lære mer om de forskjellige områdene av matproduksjon som vi hjelper til med å beskytte.

Relaterte produkter

Relaterte bruksområder

Relatert materiale

Share This Story, Choose Your Platform!