Przejdź do treści

Oczyszczanie powietrza: konieczność z punktu widzenia bezpieczeństwa w niemieckich szkołach, które ponownie otwarto

Firma QleanAir Scandinavia wyposaża ponad 140 niemieckich szkół w oczyszczacze powietrza. Dzięki wyposażeniu w filtry HEPA 14 zmniejszają one stężenie aerozoli w powietrzu i intensyfikują jego cyrkulację. Popyt na te urządzenia wzrasta, ponieważ wiele niemieckich szkół posiada systemy wentylacji o niskiej wydajności.

Obecnie w większej części landów otwierane są ponownie szkoły i placówki opiekuńcze – niekiedy wprowadzane są obostrzenia, a niekiedy zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie zmianowym. Jednak debata społeczna trwa nadal. Jedni uważają, że nauczanie dzieci w klasie to pilna konieczność, zaś inni obawiają się zbyt wczesnego poluzowania obostrzeń ze względu na ryzyko zarażenia się wirusem, wystąpienia jego mutacji i trzeciej fali pandemii. Pojawiają się wątpliwości, czy szkoły są należycie przygotowane do wprowadzenia normalnego trybu nauki w salach lekcyjnych. Kwestia jakości powietrza jest szczególnie istotna, ponieważ wiele niemieckich szkół zostało zbudowanych przed drugą wojną światową i nie mają one odpowiednich systemów wentylacji, a nawet możliwości otwierania okien.

„Stosowanie właściwych systemów wentylacji w szkołach do walki z koronawirusem stanowi absolutną konieczność, a świeże powietrze ma najwyższy priorytet” – mówi Tobias Willi, dyrektor generalny firmy QleanAir Scandinavia GmbH. „Choć należy również znaleźć rozwiązania odpowiednie dla sal lekcyjnych słabo wentylowanych bądź pozbawionych okien. Wolnostojące oczyszczacze powietrza mogą okazać się w tym wypadku cennym dodatkiem. Z tej właśnie przyczyny różne landy federalne zainicjowały programy wsparcia finansowego zakupów oczyszczaczy powietrza do szkół”.

Oczyszczacze powietrza polepszają jego jakość

Oczyszczacze powietrza wyposażone w wysokowydajny filtr zapewniają ciągłą cyrkulację powietrza. Urządzenia wyposażone w filtr HEPA 14 redukują również stężenie cząsteczek znajdujących się w powietrzu, m.in. wirusów i bakterii. Urządzenia FS 30 HEPAFS 70 HEPA firmy CleanAir cechuje certyfikowana przez niezależny podmiot wydajność systemu filtracji o minimalnej wartości równej wydajności filtra głównego (99,995%). W kluczowych dziedzinach ich stosowania, m.in. służbie zdrowia lub szkołach, decydujące znaczenie ma wybór oczyszczacza powietrza o wysoce szczelnej obudowie.

„Rzecz jasna, stosowanie oczyszczaczy powietrza nie eliminuje ryzyka infekcji, jakie niesie z sobą dany proces, lecz redukuje w sposób ciągły stężenie cząstek stałych wewnątrz pomieszczenia, a tym samym skutecznie poprawia z biegiem czasu jakość powietrza”.

– Tobias Willi

420 produktów QleanAir w niemieckich szkołach

Blisko 420 oczyszczaczy powietrza firmy QleanAir znajduje się w eksploatacji lub ma być zainstalowanych w ponad 140 niemieckich szkołach i przedszkolach, m.in. w Berlinie, Ebersbergu, Ettal, Lübbecke, Ludwigshafen, Schwalbach i powiecie Main-Taunus. Do stosowania w standardowych salach lekcyjnych o powierzchni ok. 70 m² lub pokojach nauczycielskich firma QleanAir zaleca model FS 30 HEPA lub FS 70 HEPA. Oba te produkty wyposażone są w wielostopniowy filtr HEPA 14, certyfikowany zgodnie z normą EN1822, ich instalacja jest prosta i cechują się niezwykle cichą pracą. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie mogą lepiej skupić się na nauce.

Czyste powietrze powinno być długoterminowym priorytetem

Blisko 420 oczyszczaczy powietrza firmy QleanAir znajduje się w eksploatacji lub ma być zainstalowanych w ponad 140 niemieckich szkołach i przedszkolach, m.in. w Berlinie, Ebersbergu, Ettal, Lübbecke, Ludwigshafen, Schwalbach i powiecie Main-Taunus. Do stosowania w standardowych salach lekcyjnych o powierzchni ok. 70 m² lub pokojach nauczycielskich firma QleanAir zaleca model FS 30 HEPA lub FS 70 HEPA. Oba te produkty wyposażone są w wielostopniowy filtr HEPA 14, certyfikowany zgodnie z normą EN1822, ich instalacja jest prosta i cechują się niezwykle cichą pracą. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie mogą lepiej skupić się na nauce. „Sektor publiczny musi przywiązywać większą wagę do kwestii czystego powietrza, która będzie nas nadal nurtować po ustąpieniu epidemii koronawirusa”, mówi Tobias Willi. Nierzadko niemieckie dzieci uczą się nadal w budynkach pochodzących sprzed II wojny światowej. Patrząc jednocześnie w przyszłość, musimy je pilnie zaadaptować do aktualnych wymogów w zakresie źródeł energii, wyposażenia technologicznego i systemów wentylacji oraz odnaleźć inteligentne rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza. Firma QleanAir z satysfakcją wspiera niemieckie szkoły na tym polu”.

Opcje finansowania, dożywotnia gwarancja wydajności (Lifetime Performance Guarantee) i partner oferujący pełen zakres usług

Firma QleanAir Scandinavia zapewnia szkołom możliwość korzystania z niezawodnej, kompleksowej obsługi z dożywotnią gwarancją wydajności (Lifetime Performance Guarantee) oraz kontaktów na szczeblu regionalnym: Firma QleanAir wspiera szkoły w zakresie optymalnego rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza, analizując sytuację na miejscu, po czym zajmuje się również jego instalacją, konserwacją oraz wymianą filtrów. Ta ostatnia czynność ma charakter zapobiegawczy i wykonywana jest na pewien czas przed upływem terminu wymiany. Oto kolejna korzyść w ramach oferty firmy QleanAir: szkoły i gminy mogą kupować oczyszczacze powietrza lub wynajmować je na określony czas.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Powiązane materiały

Share This Story, Choose Your Platform!