Przejdź do treści

Solutions / Obszary zastosowań

Transport i lotniska


Oprócz problemów związanych z jakością powietrza, z którymi boryka się większość publicznych przestrzeni wewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia zewnętrzne przedostające się do obiektu i rozprzestrzeniające się w powietrzu wewnętrznym, obiekty transportowe, takie jak lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, w wielu przypadkach borykają się też z różnymi problemami związanymi z paleniem. Na przykład, gdy wyznaczone miejsca dla palących są oddalone lub trudno do nich dotrzeć, powoduje to nie tylko dodatkowy stres dla podróżnych, ale może również spowodować utratę przychodów w obiekcie, a nawet stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Rozwiązania

Dysponujemy kilkoma różnymi kabinami dla palących o różnych rozmiarach i konstrukcji, dostosowanymi do potrzeb konkretnego obiektu. Nasza seria SF składa się z kabin dla palących o różnych rozmiarach. Dla tego typu środowisk polecamy większe opcje o zoptymalizowanej wydajności: SF Forum i SF Square. Linia SF została zaprojektowana z myślą o miejscach, w których konieczne jest wyeliminowanie biernego palenia bez uszczerbku dla estetyki, komfortu czy środowiska społecznego obiektu. Zalecamy również model AQ Slim w celu poprawy jakości powietrza i ogólnego środowiska w już istniejących palarniach. Do rozwiązań zewnętrznych polecamy nasz wodoodporny model Outdoor Lounge.

The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.