Przejdź do treści

Solutions / Obszary problematyczne

Pyłki


Wyzwania

Cząsteczki pyłków drzew i traw są obecne w powietrzu na półkuli północnej w przybliżeniu od lutego do września. U wielu osób powodują one objawy grypopodobne, takie jak swędzenie oczu, zatkany nos lub katar i kichanie. Objawy te są uciążliwe i powodują zmęczenia, a nieleczone mogą prowadzić do astmy. Według Eumetnet alergia na pyłki i astma dotykają 15-40% populacji europejskiej, a związane z nimi bezpośrednie i pośrednie koszty leczenia szacuje się na 50–150 miliardów euro rocznie. Niska jakość powietrza w pomieszczeniach potęguje te problemy ze względu na to, że stężenie pyłków i innych zanieczyszczeń we wnętrzu obiektów jest jeszcze wyższe niż na wolnym powietrzu. Według danych Unii Europejskiej powietrze w pomieszczeniach jest może być aż 50-krotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Na szczęście mamy na to rozwiązanie.

Rozwiązania

Modele FS 30 Standard i FS 70 Standard pozwalają istotnie obniżyć ilość pyłków i innych zanieczyszczeń w powietrzu. Oczyszczacz FS 30 Standard zajmuje mało miejsca i nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 100 m². Model FS 70 Standard jest zalecany do pomieszczeń o powierzchni do 260 m². Oba charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu, nie powodują więc rozpraszania koncentracji uczniów lub pracowników. Czystsze powietrze zapewnia szereg korzyści. Ograniczony zostaje poziom absencji, a stan zdrowia i produktywność ulegają istotnej poprawie, zarówno w perspektywie krótko, jak i długofalowej Pomieszczenia będą bardziej komfortowe, czyste i atrakcyjne.