Przejdź do treści

Solutions / Obszary problematyczne

Obciążenie biologiczne


Wyzwania

Obciążenie biologiczne, lub namnażanie się drobnoustrojów odnosi się do mikroorganizmów zanieczyszczających powierzchnię, produkt lub ciecz. Obciążenie biologiczne, lub namnażanie się drobnoustrojów, jest powodowane przez mikroorganizmy unoszące się w powietrzu, kurz, brud, zarodniki pleśni, bakterie, wirusy i cząsteczki wydzielane przez ludzi, produkty i sprzęt. Człowiek generuje rocznie około 3,5 kg cząsteczek pochodzących z włosów i skóry, a wydychane powietrze może zawierać wirusy, bakterie i mikroorganizmy. Obciążenie biologiczne ulega ciągłym zmianom i stale rośnie. Ma wpływ na całe otoczenie, powodując jego zanieczyszczenie.

Rozwiązania

W celu zmniejszenia obciążenia biologicznego konieczne jest minimalizowanie ilości cząstek w powietrzu poprzez stosowanie wyposażenia ochronnego oraz codzienne czyszczenie wszystkich powierzchni w obiekcie. Nasze rozwiązania do pomieszczeń czystych, QleanSpace ISO, QleanSpace USP, QleanSpace GMP i QleanSpace FDA cGMP, pozwalają zapewnić kontrolowane środowisko przy użyciu wielu filtrów wentylatorów HEPA 14 i śluz powietrznych wytwarzających wymagane nad- lub podciśnienie. System monitorowania pomaga kontrolować liczbę cząsteczek w powietrzu, a także ciśnienie powietrza, wilgotność względną i temperaturę w pomieszczeniu czystym. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA 14 pomagają uzyskać warunki zbliżone do stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.