Spring til indhold

Solutions / Problemområder

Forbrændingspartikler


Udfordringer

Forbrændingspartikler som sod er uundgåelige luftkontaminatorer i logistikcentre, lagerhaller, sundhedsfaciliteter, produktionsfaciliteter, herunder anlæg til føde- og drikkevareproduktion, og andre tunge industrianlæg. I modsætning til de andre udfordringer med luftkvalitet, disse typer faciliteter ofte står over for, kommer forbrændingspartikler normalt ind i anlægget gennem vareindleveringen. Uden ordentlig luftrensning ender partiklerne med at forårsage sundhedsproblemer for medarbejderne, tilstopning af maskiner og, som konsekvens heraf, unødvendige udgifter til vedligeholdelse og rengøring.

Løsninger

Ved at bruge de luftrensere, der er anført nedenfor, vil du kunne øge kvaliteten af indeluften i dine faciliteter og sikre et renere og sundere miljø for både medarbejdere og produkter. En betydelig reduktion af mængden af partikler i luften fører til øget produktivitet​, idet det mindsker risikoen for, at medarbejderne bliver syge og må tage fri fra arbejde eller endda får langvarige luftvejsproblemer. Forbedret luftkvalitet reducerer også risikoen for produktkontaminering, hvilket øger produkternes levetid og kvalitet samt giver en reduceret risiko for maskintilstopning og funktionsfejl. Dette er lig med mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.