Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

Forbrenningspartikler


Utfordringer

Forbrenningspartikler som sot er uunngåelige luftforurensere på logistikksentre, lagre, helseinstitusjoner, produksjonsanlegg, herunder produksjon av mat og drikke, og andre anlegg i tungindustrien. I motsetning til andre utfordringer med luftkvaliteten som denne typen anlegg pleier å ha, kommer forbrenningspartikler vanligvis inn i anlegget gjennom lastedokken. Uten riktig luftrensing vil partiklene gi helseproblemer hos de ansatte, tilstoppe maskiner og skape unødvendige kostnader til vedlikehold og rengjøring.

Løsninger

Ved å bruke luftrensingsenhetene som er oppført nedenfor, vil du kunne øke inneluftkvaliteten i anleggene dine og sikre et renere og sunnere miljø for både ansatte og produkter. Ved å redusere antallet partikler i luften betydelig, reduserer man også risikoen for at ansatte blir syke og må være borte fra jobben, eller at de får langsiktige luftveisproblemer. En slik reduksjon kan resultere i økt produktivitet. Forbedret luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, øker levetiden og kvaliteten på produktene og reduserer risikoen for tilstopping og funksjonsfeil i maskinen. Det betyr mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.