Spring til indhold

Solutions / Problemområder

Udendørs forurening


Udfordringer

Luftforurening er den næststørste årsag til død af ikke-smitsomme sygdomme i verden, og udendørs forurening er en stor del af problemet. Trafikgasser, industrielle udledninger, forbrændingsbiprodukter og pollen er alle forurenende stoffer, der bidrager til at forårsage kort- og langsigtede sundhedsproblemer, lige fra astma til for tidlig død. Forurenet udeluft trænger ind på vores arbejdspladser, i vores hjem og andre faciliteter gennem åbne døre og vinduer eller via ventilationssystemer. Uden en ordentlig luftrensning ophobes disse forurenende stoffer og påvirker negativt de mennesker, der opholder sig indendørs. Ifølge EU er indeluft faktisk ofte op til 50 gange mere forurenet end udeluft. Men med de rigtige luftrensningsløsninger til dit anlæg kan du skabe et mere sikkert og sundt indeklima.

Løsninger

For at forbedre luftkvaliteten i disse typer faciliteter og mindske risikoen for, at forurenende stoffer udefra påvirker indeluften, anbefaler vi QleanAir FS 30, QleanAir FS 70 eller QleanAir FS 90, afhængigt af dit anlægs specifikke behov. Vores luftrensningsenheder anvender mekanisk filtrering i flere faser og overvåget luftstrøm for at sikre effektiv luftrensning over tid. Enhederne fungerer uafhængigt af ventilationsanlægget og tilsluttes en almindelig stikkontakt, ligesom de kan nemt flyttes, hvis dette bliver nødvendigt, da de er udstyret med hjul. Ved at bruge en af disse luftrensningsenheder, kan du forbedre kvaliteten af indeluften i dine lokaler og sikre et renere, sikrere og sundere miljø for alle.