Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

Utendørs forurensning


Utfordringer

Luftforurensning er verdens nest største dødsårsak fra ikke-smittsomme sykdommer, og utendørs forurensning er en stor del av problemet. Utslipp fra trafikk og industri, samt biprodukter fra forbrenning og pollen er alle forurensninger som bidrar til å forårsake både kort- og langsiktige helseproblemer fra astma til for tidlig død. Forurenset uteluft kommer inn på arbeidsplasser, hjem og i andre bygninger gjennom åpne dører og vinduer eller via ventilasjonssystemet. Uten riktig luftrensing akkumuleres disse forurensningene og påvirker folk som oppholder seg innendørs, negativt. Inneluften er faktisk ofte opptil 50 ganger mer forurenset enn uteluften, ifølge EU. Med de riktige luftrensingsløsningene til anlegget ditt kan du imidlertid skape et tryggere og sunnere innemiljø.

Løsninger

For å forbedre luftkvaliteten i denne typen anlegg og redusere risikoen for at utendørs forurensning forurenser inneluften, anbefaler vi QleanAir FS 30, QleanAir FS 70 eller QleanAir FS 90, avhengig av de spesifikke behovene på anlegget. Våre luftrensingsenheter bruker flertrinns mekanisk filtrering og overvåket luftstrøm for å garantere effektiv luftrensing over tid. Enhetene fungerer uavhengig av ventilasjonssystemet, bruker standard nettstikkontakt og kan enkelt flyttes om nødvendig, siden de er utstyrt med hjul. Ved å bruke noen av disse luftrensingsenhetene, vil du kunne forbedre inneluftkvaliteten i lokalene dine og sikre et renere, tryggere og sunnere miljø for alle.