Spring til indhold
QleanAir virus

QleanAir Scandinavia er blandt partnerne i den nyligt lancerede Pandemifonden

Pandemifonden blev oprettet den 23. januar af 250 svenske virusforskere, og QleanAir Scandinavia har været blandt partnerne fra starten. Pandemifonden ønsker at styrke forskning og formidle viden med henblik på at bekæmpe virusbetingede infektioner og pandemier i fremtiden.

I tæt samarbejde med sundhedssektoren har QleanAir arbejdet forebyggende for at reducere mængden af viruspartikler i luften ved at udvikle nye luftrensningsløsninger. Først gennem samarbejde med enheden for infektionshygiejne på Danderyd Hospital med henblik på at minimere luftbårne infektioner på isolationsafdelinger. Og senest under coronavirus-pandemien for at beskytte personalet på intensivafdelingerne på Karolinska Universitetshospitalet. QleanAir har valgt at samarbejde med Pandemifonden for at øge sin viden om virus og for at kunne udvikle endnu mere effektive luftrensningsløsninger i fremtiden. QleanAir ønsker desuden at give virusforskere relevant ekspertviden om, hvordan man renser luften for at reducere infektion.

“Coronavirus-pandemien har skabt fokus på, at vores samfund ikke er godt forberedt på denne type pandemier. Vi ønsker at bidrage til forskningen, så vi er bedre rustet til fremtiden”

– Henrik Fernsund, CMO hos QleanAir Scandinavia

Niklas Arnberg, formand for Svensk Selskab for Virologi

Coronavirus-pandemien har ramt verden hårdt, men forkølelser er også en stor byrde for samfundet. Forkølelser anslås at koste det svenske samfund 26,5 milliarder svenske kroner hvert år. Forældre, der bliver hjemme for at passe syge børn, koster den svenske socialsikring 7 milliarder svenske kroner om året. En stor del af disse sygdomme skyldes sandsynligvis virus.

“Formålet med Pandemifonden er at styrke den svenske forskning og på længere sigt bidrage til udviklingen af flere antivirale lægemidler og vacciner. Men målet er også at øge forståelsen af de sociale konsekvenser af virusinfektioner og undersøge f.eks. parametre som luftkvalitet, der er et ret uudforsket område.”

– Niklas Arnberg, formand for Svensk Selskab for Virologi og professor i virologi ved Umeå Universitet
Pandemifonden har til formål at styrke svensk virusforskning og imødegå fremtidige pandemier forårsaget af virus. Bag initiativet står den uafhængige nonprofitorganisation Svensk Selskab for Virologi, som blev oprettet i 2009, og som har samlet mere end 250 svenske virusforskere for at dele viden på området.

Relaterede produkter

Relaterede anvendelsesområder

Relateret materiale

Share This Story, Choose Your Platform!