Przejdź do treści

Ilość czystego powietrza odpowiada objętości 9,77 obiektu Ericsson Globe Arena na godzinę

Pod koniec czwartego kwartału 2020 r. firma QleanAir zwiększyła ilość dostarczanego oczyszczonego powietrza do odpowiadającej kubaturze 9,77 obiektu Ericsson Globe Arena na godzinę lub 4,26 mld m³ oczyszczonego powietrza miesięcznie.

Dzięki innowacyjnemu podejściu i technologii firma QleanAir Scandinavia dostarcza firmom i organizacjom rozwiązania, które promują zdrowie ich pracowników i klientów poprzez kontrolę środowiska wewnętrznego oraz jakości powietrza. Firma QleanAir mierzy objętościową wydajność oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń, ponieważ jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem, zapewniającym jakość i bezpieczeństwo ich atmosfery.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Share This Story, Choose Your Platform!