Przejdź do treści

Solutions / Obszary problematyczne

Składniki w proszku


Wyzwania

Składniki w proszku to suche substancje składające się z bardzo drobnych cząsteczek. W ramach produkcji żywności i napojów oraz w innych branżach produkcyjnych wielu przypadkach składniki są transportowane lub przechowywane w postaci sproszkowanej przed dodaniem cieczy w celu wytworzenia gotowego produktu. Składniki sproszkowane stosuje się również do produkcji niebezpiecznych leków. Jeśli cząsteczki proszku odpowiednio drobne , łatwo unoszą się w powietrzu i mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez bardzo długi czas. Zwykle dzieje się tak w trakcie produkcji, pakowania i mieszania proszków. Składniki w proszku mogą przedostawać się do dróg oddechowych, osiadać na różnych powierzchniach, a niektóre z nich są łatwopalne.

Rozwiązania

Za pomocą naszych rozwiązań do oczyszczania powietrza, można znacznie poprawić jakość powietrza w obiektach i zapewnić bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko z korzyścią dla wszystkich użytkowników oraz produktów. Dzięki znacznemu ograniczeniu ilości cząsteczek proszków w powietrzu zmniejsza się również ryzyko zachorowania pracowników, poziom absencji w pracy, a także przewlekłych problemów z oddychaniem, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia produktywności. Lepsza jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, podnosząc ich trwałość i jakość, a także redukuje ryzyko zatykania się i awarii maszyn. Innymi słowy, czystsze powietrze oznacza zdrowszych pracowników, lepszą jakość produktów, mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.