Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Pulveringredienser


Utmaningar

Pulveringredienser är torra substanser som består av mycket fina partiklar. Pulverformen används i allmänhet för transport eller lagring innan vätska tillsätts för att skapa den färdiga produkten inom livsmedels- och dryckesindustrin och andra tillverkningsindustrier. Det används också vid medicinsk produktion av farliga läkemedel.

När pulverpartiklarna är tillräckligt små blir de lätt luftburna och kan vara svävande i luften under mycket lång tid. Detta sker vanligtvis när pulvret produceras, förpackas eller packas upp för att blandas. Pulveringredienser kan inhaleras, fastnar på andra ytor och är ofta brännbara.

Lösningar

Med våra lösningar för luftrening kan du förbättra luftkvaliteten i dina lokaler, vilket ger en renare och hälsosammare miljö för både anställda och produkter. En betydande minskning av pulveringredienser i luften minskar risken för att de anställda blir sjuka och måste vara borta från arbetet, eller till och med får långvariga luftvägsproblem, vilket leder till ökad produktivitet.

Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för produktkontaminering, vilket i sin tur ökar produkternas livslängd och kvalitet samt minskar risken för att maskinerna sätts igen och att det uppstår fel på dem. Med andra ord innebär renare luft friskare anställda, bättre produktkvalitet, mindre stilleståndstid och lägre underhållskostnader.