Przejdź do treści

Solutions / Obszary problematyczne

Spawanie i szlifowanie


Wyzwania

W przypadku zakładów produkcyjnych, w których w ramach procesów produkcyjnych wykonuje się operacje spawania i szlifowania, należy wziąć pod uwagę szereg wyzwań związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Oprócz ogólnych problemów związanych z jakością powietrza, takich jak brud i pył, z którymi borykają się zakłady produkcyjne, procesy spawania i szlifowania generują niebezpieczne gazy i opary, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne u pracowników. Długotrwałe narażenie może nawet prowadzić do raka i innych śmiertelnych chorób płuc. Ponadto zakłady spawalnicze i szlifierskie często borykają się z problemami związanymi z odłamkami metali i zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu, co dodatkowo zwiększa ryzyko zatykania się maszyn i wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych.

Rozwiązania

Stosując nasze urządzenia do oczyszczania powietrza omówione poniżej, można znacząco zredukować toksyczne gazy powstające podczas procesu spawania, a także inne zanieczyszczenia powietrza. Zapewni to pracownikom zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko i zmniejszy ryzyko wystąpienia u nich chorób. W ten sposób można zapewnić bardziej atrakcyjne środowisko pracy, a tym samym zwiększyć produktywność pracowników. Lepsza jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, zwiększając ich trwałość i jakość, a także redukuje ryzyko zatykania się maszyn, co może doprowadzić do ich awarii. Oznacza to mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.