Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Svetsning och slipning


Utmaningar

När det gäller produktionsanläggningar där svetsning och slipning är en del av produktionsprocessen finns det flera utmaningar som måste beaktas i fråga om luftföroreningar. Förutom alla de allmänna problem som produktionsanläggningar har på grund av dålig luftkvalitet, till exempel smuts och damm, genererar svets- och slipprocessen farliga gaser och rök som kan orsaka allvarliga hälsoproblem för dem som arbetar i anläggningen.

Långvarig exponering kan till och med leda till cancer och andra dödliga lungsjukdomar. Dessutom har svets- och slipanläggningar ofta problem med metallfragment och skräp som förorenar luften, vilket ytterligare ökar risken för igensatta maskiner och allvarliga hälsoproblem.

Lösningar

Genom att använda våra fristående luftrenare som visas nedan kan du avsevärt minska den giftiga svetsrök som genereras under svetsprocessen liksom andra föroreningar i luften. Det ger en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö för dina anställda och minskar risken för att de blir sjuka. Det leder till en mer attraktiv arbetsplats och ökad produktivitet.

Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för kontaminering av produkter, vilket ökar produkternas livslängd och kvalitet, samt minskar risken för att maskinerna sätts igen, vilket orsakar fel på maskinerna. Det innebär mindre stillestånd och lägre kostnader för underhåll.