Przejdź do treści

Solutions / Obszary problematyczne

Pył


Wyzwania

Pył występuje w większości obiektów, ale w miejscach, w których przenosi się palety, kartony, skrzynie lub paczki lub gdzie odbywają się procesy takie jak szlifowanie, cięcie i polerowanie, poziom zapylenia jest szczególnie wysoki. W wielu środowiskach przemysłowych powietrze jest tak zanieczyszczone, że wewnątrz obiektu widoczne są chmury cząsteczek pyłu. W wielu przypadkach utrudnia to sprostanie standardom czystości technologicznej, powoduje spadek jakości produktów, zakłócenia w produkcji w wyniku awarii maszyn oraz problemy zdrowotne pracowników. Zanieczyszczenie pyłem może również prowadzić do wzrostu kosztów czyszczenia, ogrzewania i chłodzenia.

Rozwiązania

Każdy z naszych produktów FS 30, FS 70 lub FS 90 gwarantuje poprawę jakości powietrza w obiektach, zapewniając personelowi zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy. Dzięki znacznemu ograniczeniu stężenia cząsteczek pyłu w powietrzu zmniejsza się ryzyko wystąpienia schorzeń u pracowników, poziom absencji w pracy, a także przewlekłych problemów ze strony układu oddechowego, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia produktywności. Lepsza jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, co przedłuża ich przydatność i podnosi jakość. Ograniczone zostają także zagrożenia związane z blokadami i usterkami maszyn, czego skutkami są krótsze przestoje i niższe koszty konserwacji. Oznacza to mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.