Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Damm


Utmaningar

Damm är oundvikligt i de flesta anläggningar, men i utrymmen där pallar, lådor eller paket flyttas runt, eller där processer som slipning, skärning och polering äger rum produceras enorma mängder damm. I många industrimiljöer är luften så förorenad av dammpartiklar att dammoln är väl synliga inne i anläggningen. Detta innebär ofta svårigheter att nå standarderna för teknisk renhet, utmaningar avseende produktkvaliteten, produktionsstörning på grund av maskinfel och hälsoproblem för anställda. Dammföroreningar kan också leda till ökade kostnader för rengöring, uppvärmning och kylning.

Lösningar

Genom att använda någon av våra FS 30-, FS 70- eller FS 90-produkter kommer du att kunna förbättra luftkvaliteten i dina anläggningar och säkerställa en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö för dina anställda. Genom att avsevärt reducera antalet dammpartiklar i luften minskar också risken för att anställda blir sjuka och måste vara borta från arbetet, eller till och med får långvariga andningsproblem avsevärt, vilket resulterar i ökad produktivitet. Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för produktföroreningar, vilket ökar produkternas livslängd och kvalitet.

Det minskar också risken för att maskinerna sätts igen eller inte fungerar, vilket leder till mindre stilleståndstid och lägre underhållskostnader. Det innebär mindre driftstopp och lägre kostnader för underhåll.