Hoppa till innehåll

Livsmedelsproduktion: Arbetarskydd, statistik och lösningar

När folk tänker på farliga jobb tänker de oftast på polisarbete, kolbrytning eller arbete på en oljeplattform, men hur är det med livsmedelstillverkning? Det är nog inte allmänt känt för de flesta, men statistiskt sett kan inomhusmiljön inom livsmedelsproduktion innebära en hel del risker för personalen.

Här är några exempel på statistik om arbetsmiljön i livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Arbetstagare inom livsmedelsindustrin har 60 % högre andel arbetsskador och sjukdomar än arbetstagare i andra branscher. Risken för dödsfall i arbetet är 9,5 gånger högre för arbetstagare inom livsmedelsindustrin än inom andra produktionsbranscher.
 • Allvarliga skador som krävde ledighet från arbetet är mer än dubbelt så vanliga bland anställda inom livsmedelsindustrin.
 • 75 % av de anställda säger att det är viktigt för dem att känna sig trygga och säkra på arbetsplatsen.

Luftföroreningar inom livsmedelsproduktion

Kvaliteten på inomhusluften påverkar inte bara produkterna och företagets processer, den är minst lika viktig för personalen.

Scenario 1: Bagarastma

Bagarastma (också kallat bagarlunga) är en av de vanligast förekommande arbetsrelaterade lungsjukdomarna. Bagarastma kan orsakas av:

 • Främsta orsaken är inandning av fint mjöldamm
 • Damm från andra bakprodukter
 • Flyktiga organiska föreningar
 • Sotpartiklar från vedeldade ugnar

Förutom astma är det också vanligt att dessa typer av luftföroreningar orsakar överkänslighet hos dem som arbetar i dessa områden.

Scenario 2: Exponering för luftburna kemikalier

Arbete inom livsmedels- eller dryckesproduktion där kemikalier för smaksättning och andra flyktiga organiska föreningar används innebär en ökad risk för yrkesastma och obliterativ bronkiolit. Exponering för diacetyl, acetoin, 2-nonanon, acetaldehyd och andra flyktiga organiska föreningar är känt för att förvärra astmasymptom och understryker behovet av att minska exponeringen.

Skydda personalen i livsmedelsindustrin

Enligt Arbetsmiljölagen (AML) är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö, samt förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Produktivitet, säkerhet och hygien är viktigt för alla livsmedelstillverkare, men hur tillämpas det i praktiken? Det finns två olika sätt.

 • Utbildning på plats
 • Utrustning och teknik

Utbildning

En bra arbetsmiljö är vanligtvis resultatet av ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Intern utbildning engagerar personalen att aktivt delta i frågor om arbetarskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Utbildningen kan t.ex. inkludera säkerhetsrutiner, underhållsprocedurer och renhållning.

Utrustning och teknologi

Tillgång till kvalitativ utrustning kan förebygga arbetsmiljörisker. Första steget är att säkerställa att personalen har tillgång till personlig skyddsutrustning, såsom kläder, hårnät, glasögon och andningsskydd. Andra steget är att granska behovet av övrig utrustning i lokalerna. QleanAir Scandinavia har designat en särskild luftrenare speciellt för livsmedels- och dryckesindustrin. FS 70 FG förbättrar signifikant skyddet mot luftburna föroreningar som kan orsaka astma, rinit (besvär i näsan) och andra allergiska reaktioner. Enheten har egenskaper som bidrar till högre arbetarskydd och bättre renhållning:

 • Kundanpassad multifilterkonfiguration: Filter som uppfyller ISO 16890- och EN1822-filterstandarderna för att säkerställa kontinuerlig effektivitet när det gäller att fånga upp ett brett spektrum av damm och luftburna partiklar. Flerstegsfiltrering ökar säkerheten, om första filtret skulle skadas.
 • Hygieniskt utformad: Alla ytor är släta och tillverkade av icke-porösa material för enkel rengöring. Springor och dolda utrymmen är minimerade, för att undvika utrymmen där partiklar och föroreningar kan ansamlas.
 • Släta, rundade kanter: Alla packningar, tätningar och förband är släta, för att undvika ansamlingar av organiskt material samt för att motstå slitage och rengöring.
 • Läckbeständigt chassi: Enheten är noggrant tätad för att undvika läckage av infångade partiklar samt för att undvika att skadedjur kan ta sig in i maskinen.
 • Korrosionsbeständiga material: Ett enhetligt hölje tillverkat i austenitiskt rostfritt stål 304L/ISO 1.4307.
 • Tätningar och packningar av livsmedelskvalitet: Alla packningar och tätningar har en slät yta och är framtagna enligt livsmedelsbranschens standard. De kan också motstå åldrande från desinfektionsmedel och rengöringsmedel. Materialen uppfyller EC1935/2004, godkända för kontakt med livsmedel och dricksvatten.
 • Konstant luftflödesreglering: Säkrar konstant luftflöde över tid, i kombination med mekanisk filtrering innebär det en konstant prestanda över tid.
 • Tillbehör: FS 70 FG kan vid behov utrustas med extra tillbehör, t.ex. mikrobiella textildon för mjuk spridning av den renade luften.
 • Garanti & optimerad service: Tekniker från QleanAir utför regelbunden service och filterbyten, för att säkerställa funktionalitet och prestanda över tid.

FS 70 FG skyddar både människor och produkter. Genom att kontrollera luftkvaliteten kan ni förlänga produkternas livslängd och förhindra kontaminering. Ren luft hjälper till att minska risken för kvalitetsproblem, kundklagomål, återkallelser, revisioner och skador på varumärket. Designen och tekniken bakom FS 70 FG kan uppfattas som komplex, men att lära sig att använda och rengöra enheten är enkelt. Vid leverans får ni en användarmanual som är mycket enkel att följa, regelbunden service och filterbyte hanteras av tekniker från QleanAir. They don’t need a complicated manual on top of that. För mer information om FS 70 FG, klicka här. Har du frågor om luftrening i miljöer inom dryckes- och livsmedelsindustrin?

Ytterligare källor

Säkerhetsfärdigheter
Tasanet kunskapscenter
9 Health & Safety Statistics Food and Beverage Companies Need to Know

Relaterade produkter

Relaterade användningsområden

Relaterat material

Share This Story, Choose Your Platform!