Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

FDA cGMP-efterlevnad


Utmaningar

I branscher där höga nivåer av renlighet och kontrollerad bakterietillväxt är nödvändigt vid förpackning och sterilisering av produkter, är det ofta ett krav att uppfylla FDA cGMP-reglerna. Genom att uppfylla FDA cGMP-reglerna säkerställer man att personal, patienter och produkter skyddas mot problem med kontaminering och bakterietillväxt. Med andra ord, att uppnå FDA cGMP-kraven är viktigt, men på grund av de strikta kraven är det svårt att uppnå utan en renrumslösning.

Lösningar

QleanSpace FDA cGMP är en fristående rum-i-rummet-renrumslösning som garanterar en kontrollerad miljö. Vi erbjuder en anpassningsbar lösning för att tillmötesgå dina specifika behov av en FDA cGMP-klassad lösning. QleanSpace kan installeras i de flesta miljöer och vid behov ändras eller flyttas. Renrummet använder flera enskilda HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att skapa ett positivt tryck. Övervakningssystemet kontrollerar intressanta datapunkter, t.ex. partikelnivåer, luftflöde, relativ fuktighet och lufttryck. Dessutom används icke-organiska material med släta ytor och hörn som uppfyller de strängaste kraven för partikelfrisläppning för att säkerställa enkel rengöring.

Konsultation, design, installation och funktionsgaranti ingår i renrummet för att ge dig en problemfri lösning. Funktionskontroll, förebyggande service och regelbundet underhåll hjälper dig att bibehålla den önskade renrumsklassificeringen.