Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

GMP-efterlevnad


Utmaningar

I branscher där höga nivåer av renlighet och fullständig avsaknad av bakterietillväxt är verksamhetskritiska för förpackning och sterilisering av produkter är det ofta ett krav att uppfylla GMP-reglerna. Genom att uppfylla GMP-reglerna säkerställs att personal, patienter och produkter skyddas mot problem med kontaminering och bakterietillväxt. Med andra ord är det viktigt att uppfylla reglerna om god tillverkningssed, men på grund av de strikta kraven kan det vara svårt att uppnå dem utan rätt renrumslösning för ditt företag.

Lösningar


QleanSpace GMP är en fristående rum-i-rummet-lösning som säkerställer en kontrollerad miljö. Vi erbjuder en anpassningsbar lösning för att uppfylla dina specifika behov av GMP-klass, rumsstorlek eller andra krav. QleanSpace kan installeras i de flesta miljöer och vid behov ändras eller flyttas. Renrummet använder flera enskilda HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att skapa ett positivt tryck. Övervakningssystemet kontrollerar intressanta datapunkter, t.ex. partikelnivåer, luftflöde, relativ fuktighet och lufttryck. Dessutom används icke-organiska material med släta ytor och hörn som uppfyller de strängaste kraven för partikelfrisläppning för att säkerställa enkel rengöring.

Rådgivning, design, installation och Lifetime Performance Guarantee ingår i renrummet för att ge dig en problemfri lösning. Funktionskontroll, förebyggande service och regelbundet underhåll hjälper dig att bibehålla den önskade renrumsklassificeringen.