Hoppa till innehåll

Premiär för QleanAir Connect och FS 90 Ceiling

Vår första installation av FS 90 Ceiling med en prototyp av vår nya IoT-plattform QleanAir Connect slutfördes i december 2021. Kunden är en av Sveriges största logistikföretag inom dagligvaruhandeln som nyligen uppgraderat till QleanAir eftersom våra luftrenare levererar mer ren luft med färre enheter. QleanAir Connect var en stor bonus som redan har visat sig vara väldigt användbar.
Kunden sköter inköp, logistik och lager åt en av Sveriges största företag inom dagligvaruhandeln med butiker över hela landet och online. De har lager och logistikcenter på 10+ platser i Sverige och har använt luftrenare under lång tid för att säkerställa en god luftkvalitet och arbetsmiljö.

Mer ren luft med färre enheter

Vi ersatte deras gamla flotta med färre enheter och levererade 27 % mer luft. Nu har vi installerat 32 st FS 90 Ceiling och fyra FS 70-golvmodeller. På takmonterade enheter är det svårare att se larm och det behövs en skylift när man ska ändra inställningar. Eftersom det nya övervakningssystemet QleanAir Connect var på väg tänkte vi att detta var en bra kandidat för en pilot där vi kunde tillföra ett starkt värde till kunden.

Pilotinstallationen levererade stort värde direkt

Lösningen som vi har på plats är bara en prototyp, men den ger redan stort värde. Från och med december 2021 är alla FS 90 Ceiling-enheter online och vi kan följa deras prestanda i realtid och historiskt. Vad de är i för skick, mängden ren luft som levereras, strömförbrukning, fläkthastighet och temperatur. Detta var användbart redan efter några dagar när vi kunde upptäcka och åtgärda en enhet som fick arbeta hårdare för att producera önskat luftflöde än de andra på grund av stängda ventiler på ena sidan.

QleanAir Connect – smart luftkvalitetskontroll

QleanAir Connect övervakar och kontrollerar din luftrenares prestanda och status. Prestanda och drift kan optimeras och automatiseras för att säkerställa att du har den bästa arbetsmiljön för dina medarbetare, processer och produkter. Nyckeltal för luftrenarens prestanda och luftkvaliteten på inomhusluften i fråga om hälsa och säkerhet, regulatoriska krav och hållbarhetsmål kan följas upp. Larm och aviseringar går direkt till QleanAir som kan övervaka och fjärrstyra flottan. QleanAir Connect-gränssnittet kan anpassas efter dina behov och kommer i framtiden att kunna bäddas in i ditt building eller facility management system via API.

Share This Story, Choose Your Platform!