Hoppa till innehåll

QleanAir levererade 6,96 miljarder kubikmeter renad luft i slutet av tredje kvartalet

QleanAir ökade leveransen av renad inomhusluft till 6,96 (6,02) miljarder kubikmeter per månad vid utgången av tredje kvartalet. Det innebär en ökning på 16 % jämfört med tredje kvartalet 2022.

QleanAir levererade i slutet på september 6,96 (6,02) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad. Det motsvarar en ökning på 16 % jämfört med tredje kvartalet föregående år. QleanAir redovisar volymen av renad inomhusluft genom sina luftrenare, renrum och rökkabiner kvartalsvis på global basis.

Luftföroreningar anses nu vara världens största miljöhot för hälsan och står för 7 miljoner förtida dödsfall runt om i världen varje år enligt WHO. Luftföroreningar ackumuleras inomhus där luften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft, vilket är problematiskt eftersom vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus.

Luftkvalitet har en betydande inverkan på människors hälsa, välmående och kognitiva förmåga både på kort och lång sikt. I många verksamheter är även luftkvaliteten kritisk för produkternas hållbarhet och kvalitet samt processernas effektivitet. QleanAir tillhandahåller luftreningslösningar för de flesta typer av professionella och offentliga utrymmen.

Share This Story, Choose Your Platform!