Hoppa till innehåll

Så vet du om du har behov av fristående luftrenare i din produktionsanläggning

Inom tillverkningsindustrin är luftkvaliteten ofta en avgörande faktor för en god arbetsmiljö, men även för att säkerställa hög teknisk renhet och längre livslängd på produkterna – oavsett om det är läkemedel-, plast-, metall- eller pappersprodukter som tillverkas. Ofta finns både allmänventilation och processventilation installerat i lokalerna, men det löser inte alltid problem med dålig luft eller mängden partiklar i luften.

Hur vet man då om en separat luftreningslösning kan bidra till ytterligare effekt? Svaret är: Det beror på flera faktorer och kan variera avsevärt.

Finns det ett behov av fristående luftrenare?

För att fastställa om det finns ett behov av en separat luftreningslösning bestående av fristående luftrenare, bör man börja med att utvärdera hur man ligger till i förhållande till eventuella nationella gränsvärden för inomhusluft. Men även om man ligger under gränsvärden behöver det inte betyda att luften är hälsosam. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur arbetsmiljön uppfattas av de anställda. Finns det potentiella risker för hälsoproblem på grund av biprodukter som uppstår under produktionsprocessen, och hur hanteras dessa biprodukter? Dessutom kan avvikelser i produktionsprocesserna, såsom maskinunderhåll, produktionsstopp eller kvalitetsproblem, indikera att inomhusluften är ett problem.

Fyra steg att överväga

1. Gör en oberoende partikelmätning

Det första steget till ren luft är att mäta den. En oberoende partikelmätning kan hjälpa dig att kartlägga hur höga partikelnivåer du har i din anläggning. När en partikelmätning görs i anläggningen, är det viktigt att mätningar görs i olika delar av lokalerna; i närheten av olika produktionsprocesser och andra områden där arbetsmoment genomförs. Detta ger dig goda insikter om partikelnivåerna i lokalerna och eventuella variationer som kan förekomma.

2. Jämför partikelmätningen med nationella gränsvärden för inomhusluft

Hur ligger värdena för inomhusluften till i din produktionsanläggning, i förhållande till de fastställda gränsvärdena? Är det nödvändigt att ta till åtgärder för att uppfylla – eller till och med överträffa – de nationella gränsvärdena?

Gränsvärden sätts upp för att begränsa luftföroreningar på en arbetsplats. Dessa är bindande enligt lag och får inte överskridas. Det så kallade hygieniska gränsvärdet är en sammanvägd bedömning av hälsoriskerna för vad som är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att göra på en arbetsplats. Det viktigaste är att hålla alla luftföroreningar på så låga nivåer som möjligt, vilket en fristående luftreningslösning kan bidra till.

3. Skapa dig en uppfattning om arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa

Hur är arbetsmiljön för dina medarbetare? Finns det risker för hälsoproblem eller försämrad produktivitet på grund av dålig luftkvalitet? Dålig luft, lukt eller liknande kan vara en stark indikator på att man behöver luftrening.

Det finns en betydande mängd ämnen, både naturliga och kemiska, som har allergiframkallande egenskaper. Speciellt när det kommer till ämnen som kan utlösa allergiska reaktioner i luftvägarna, är de tillåtna gränsvärdena särskilt strikta. Det finns även partiklar som kan bidra till en ökad risk för utveckling av allvarliga hälsoproblem som astma, lunginfektioner, hjärt- och kärlsjukdomar eller till och med lungcancer. Folkhälsomyndigheten understryker att om medarbetarna upplever dålig luft, lukt eller obehag skall detta undersökas och egenkontroller göras. Att kontrollera och åtgärda luftkvaliteten hör dessutom till det löpande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Att komplettera med fristående luftrenare kan bidra med en betydande reducering av skadliga partiklar i lokalen.

4. Utvärdera eventuella funktionsstörningar i processerna

Har du märkt några avvikelser i produktionsprocesserna? Kan bristande luftkvalitet vara en bidragande faktor till maskinstopp eller kvalitetsproblem bland produkterna? Damm består av mycket små fasta partiklar som kan genereras från både processer och material. Det lägger sig som ett lager på alla slags ytor, inte minst på maskiner, vilket kan orsaka ett ökat underhållsbehov och maskinfel liksom smutsiga produkter.

En kompletterande luftreningslösning bestående av fristående luftrenare filtrerar bort stora mängder damm och andra små partiklar och gaser, och kan skydda dina maskiner och produktionsprocesser.

En investering och strategisk åtgärd

Genom att investera i en luftreningslösning bestående av fristående luftrenare som komplement till befintligt ventilationssystem, uppfyller du inte enbart regler och normer, utan det kan också bidra till att förbättra arbetsmiljön för dina anställda, kvaliteten på dina produkter och öka effektiviteten på dina processer, vilket i slutändan även kan inverka på företagets övergripande resultat.

Vilken luftrenare bör man välja?

Vilken luftrenare som är bäst lämpad beror på företagets behov, det vill säga vilken typ av partiklar eller gaser som finns i dina lokaler, storleken på lokalerna och vilka aktiviteter som utförs där, med mera. Gör din research och ta hjälp av en expert innan du fattar ett beslut.

Ett steg närmare ren luft

QleanAir har över 30 års erfarenhet av att utveckla skräddarsydda luftreningslösningar bestående av bland annat fristående luftrenare. Våra anpassade lösningar skyddar människor, produkter och processer genom att möta specifika behov i produktionsanläggningar.

Vi finns med dig på vägen mot en hälsosammare, mer säker och produktiv arbetsmiljö. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

 


Share This Story, Choose Your Platform!