Hoppa till innehåll

Pollensäsongen är här

Våren är här med längre dagar och varmare temperaturer. Många ser fram emot att spendera mer tid utomhus, kanske fixa med trädgården eller ta långa promenader. För andra är det en plågsam tid på grund av pollenallergi. Men visste du att du kan använda luftrenare för att förbättra din luftkvalitet och hälsa under pollensäsongen och hela året?

Pollenpartiklar från träd och gräs finns i luften på norra halvklotet från februari till september. Många reagerar med influensaliknande symptom som kliande ögon, täppt eller rinnande näsa och nysningar. En allmän sjukdomskänsla och trötthet som om den inte behandlas kan leda till astma.

15-40% drabbade i Europa

Pollenallergi och astma drabbar 15–40 % av den europeiska befolkningen enligt Eumetnet, och de direkta och indirekta kostnaderna beräknas uppgå till 50–150 miljarder euro per år. Dålig inomhusluft förvärrar problemen, och till råga på allt samlas pollen och andra föroreningar i inomhusluften. Enligt European Commission är inomhusluften ofta upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften.

Lägre produktivitet på grund av allergi

Produktivitetsnivåerna på grund av pollenallergi kan sjunka med 25–40 procent bland de mest drabbade enligt en svensk studie av Åslög Dahl. Enligt en studie av Samantha Walker på tonåringar i Storbritannien har säsongsallergi en negativ effekt vid examensprov. Därför rekommenderar vi att du testar och kontrollerar inomhusluften i din anläggning. Vanligtvis hjälper vi kontor, konferenscenter, skolor, vård- och omsorgsinrättningar att hantera pollenproblemet.

Medvetenheten om inomhusluftens kvalitet ökar

I spåren av coronapandemin är medvetenheten om kvaliteten på inomhusluften större än någonsin. Många företag, skolor och sjukhus har investerat i fristående luftrenare för att minska mängden viruspartiklar i luften. Den goda nyheten är att du även kan använda luftrenare för att rena luften från pollen.

Luftrening gör stor skillnad

Fristående luftrenare, strategiskt placerade i en inomhusarbetsmiljö, kommer avsevärt att förbättra den övergripande luftkvaliteten i sin miljö. Människor kommer omedelbart att få färre symtom från pollen och andra luftburna föroreningar som damm, förbränningspartiklar och andra föroreningar. Och i det långa loppet uppleva färre virus- och bakterierelaterade infektioner. I detta fall rekommenderar vi QleanAir FS 30 Standard.

Share This Story, Choose Your Platform!