Hoppa till innehåll

Tillbaka till arbetet – fem steg för att skapa en säker arbetsplats

Efter mer än ett år av distansarbete på grund av covid-19-pandemin har vi snart äntligen tagit oss förbi den tredje vågen. Tack vare vaccinet lever hoppet om att återvända till arbetsplatsen och ett mer normalt liv till hösten. Det är dock viktigt att planera för en säker återgång till kontoret med arbetstagarnas hälsa i fokus eftersom smittspridningen fortfarande pågår. QleanAir har sammanställt fem steg som arbetsgivarna kan följa för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

I början av pandemin var det okänt hur covid-19 spreds. Senare lärde vi oss att den nästan uteslutande överförs via smittsamma droppar och aerosoler. Dropparna undviks om människor håller ett avstånd på 1–2 meter från varandra. Aerosolerna, å andra sidan, kan förbli luftburna i timmar och fylla ett helt rum. Det är därför viktigt att säkerställa luftkvaliteten på arbetsplatsen. Faktum är att det är en bra idé att övervaka inomhusluftens kvalitet oavsett pandemin eftersom inomhusluften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Luftföroreningar som avgaser och pollen, kemikalier från mattor, partiklar från IT-utrustning och rengöringsmedel samt organiska föroreningar från djur och människor samlas alla inomhus. Även om man har ett modernt ventilationssystem är det främst för att öka syrenivån och luftcirkulationen snarare än att rena inomhusluften från föroreningar som skapas inomhus.

Fem steg för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats

1. Analysera dina lokaler Det finns många faktorer att tänka på när man gör en analys av inomhusluftens kvalitet, till exempel hur många människor som normalt kommer och går under dagen, vilka aktiviteter som utförs på arbetsplatsen och vilket ventilationssystem som finns på plats. Gör en luftkvalitetsinventering av arbetsplatsen för att hitta de bästa möjliga lösningarna för en säker och hälsosam inomhusmiljö för din organisation. Och glöm inte att mäta effekten med tiden. 2. Håll avstånd Att hålla avstånd från varandra kommer även i fortsättningen att vara nödvändigt för att motverka spridningen av viruset. Arbetsgivare bör därför inkludera detta i sin arbetsplatsstrategi för säker inomhusluft och se över de dagliga rutinerna på arbetsplatsen. Att sprida ut sig i lokalerna och minimera antalet personer på samma plats är enkla åtgärder för att upprätthålla god luftkvalitet och skapa en känsla av trygghet för alla. 3. Ventilera ordentligt För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö ska varje arbetsplats ha ett ventilationssystem som är anpassat till arbetsplatsens specifika behov. WHO, ECDC och andra organisationer rekommenderar att du slår på ventilationen två timmar före arbetsdagens början och stänger av den två timmar efter att den sista personen lämnar kontoret för att säkerställa att luften är ordentligt ventilerad. Om ventilationssystem saknas eller är otillräckligt bör du undersöka möjligheterna att installera ett eller öka kapaciteten hos det befintliga. Under tiden är det viktigt att ta in frisk luft ofta genom att öppna fönster om det är möjligt. 4. Rena luften Fristående luftrenare är användbara verktyg för att skapa en hälsosammare luftkvalitet. En luftrenare med HEPA 14-filter hjälper till att minska nivåerna av farliga partiklar i luften som virus, bakterier, kemikalier och förbränningspartiklar. Dessutom ökar luftrenare luftcirkulationen i rummet. Tillsammans med de andra åtgärderna kan luftrenare minska smittspridningen på arbetsplatsen. Det är också viktigt att se till att du väljer en lösning som är skräddarsydd för dina specifika behov med lämplig teknik, rätt filter, tillräcklig kapacitet och rätt plats i rummet. 5. Planera långsiktigt Utmaningar när det gäller kvaliteten på inomhusluften är här för att stanna. Det är därför viktigt att hitta långsiktiga lösningar som är effektiva med tiden. Få professionell hjälp från en expert som kan mäta luftkvaliteten på din arbetsplats och fastställa en långsiktig strategi för inomhusluften utifrån dina specifika behov. Med en skräddarsydd, hållbar teknisk lösning och ett serviceavtal med kontinuerligt underhåll som garanterar luftkvaliteten med tiden.

QleanAir hjälper arbetsgivare att skapa en hälsosam inomhusmiljö

Med lång erfarenhet av luftrening hjälper QleanAir Scandinavia olika typer av verksamheter att skapa säkra inomhusmiljöer. Detta gäller inte bara under den nuvarande pandemin, utan även efteråt eftersom arbetstagarnas krav på inomhusluftens kvalitet sannolikt kommer att öka. Som ett resultat av detta lanserade QleanAir under hösten 2020 en ny luftrenare för kontor, skolor, vårdinrättningar och andra offentliga miljöer, utvecklad i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Garanterad luftkvalitet över tid

QleanAir Scandinavia erbjuder flera olika typer av luftreningslösningar som lämpar sig för olika typer av branscher och miljöer. QleanAir Scandinavias produkter erbjuds genom en uthyrnings- eller inköpsmodell med ett servicepaket som inkluderar garanterad luftkvalitet över tid samt Lifetime Performance Guarantee. Transmission of COVID-19 (europa.eu) European Union, ECA report no 23, Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy.

Relaterade produkter

Relaterade användningsområden

Relaterat material

Share This Story, Choose Your Platform!