Spring til indhold

Solutions / Problemområder

ISO-overholdelse


Udfordringer

Når du udvikler, fremstiller eller blander lægemidler, fremstiller medicinsk udstyr, elektronik, optik eller andre følsomme produkter, er god luftkvalitet afgørende for at sikre teknisk renhed og kvalitet. Luftbårne partikler kan forurene følsomme produkter og udstyr, og de skal holdes på et absolut minimumsniveau. Farlige lægemidler og flygtige pulveringredienser kan desuden skade det personale, der håndterer dem – både på kort og lang sigt. Statisk elektricitet og elektromagnetisk interferens er en udfordring, når det drejer sig om at producere elektronik. Et ISO-klassificeret renrum er løsningen på alle disse udfordringer.

Løsninger

QleanSpace er en fritstående rum-i-rummet-renrumsløsning, der sikrer et kontrolleret miljø. Vi tilbyder en løsning, der kan tilpasses, så den opfylder dine specifikke behov for ISO-klassificering, rumstørrelse og andre krav. QleanSpace kan installeres i de fleste miljøer, ofte uafhængigt af ventilation. Systemet anvender flere uafhængige og redundante HEPA 14-blæserfiltre og luftsluser til at generere over- eller undertryk, mens overvågningssystemet styrer partikelniveauet, luftstrømmen, luftfugtigheden og lufttrykket. Desuden anvendes ikke-organiske materialer med glatte overflader og hjørner, der opfylder de strengeste krav til partikelfrigivelse, hvilket sikrer nem rengøring. Projektstyring, installation og funktionsgaranti følger med renrummet for at give dig en problemfri løsning. Funktionskontrol, forebyggende service og regelmæssig vedligeholdelse hjælper dig med at opretholde den ønskede ISO-klassificering for dit renrum.