Siirry sisältöön

Solutions / Ongelma-alueet

ISO-vaatimustenmukaisuus


Haasteet

Kun kehität, tuotat tai valmistat lääkkeitä taikka valmistat lääkinnällisiä laitteita, elektroniikkaa, optiikkaa tai muita herkkiä tuotteita, hyvä ilmanlaatu on välttämätöntä teknisen puhtauden ja laadun takaamiseksi. Ilman mukana kulkeutuvat hiukkaset voivat saastuttaa herkkiä tuotteita ja laitteita, ja niiden taso on pidettävä mahdollisimman matalana. Vaaralliset lääkkeet ja haihtuvat jauhemaiset ainesosat voivat myös vahingoittaa niitä käsittelevää henkilökuntaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Staattinen sähkö ja sähkömagneettiset häiriöt ovat haasteita elektroniikan valmistuksessa. ISO-luokiteltu puhdastila tarjoaa ratkaisun kaikkiin näihin haasteisiin.

Ratkaisut

QleanSpace on vapaasti seisova huone huoneessa -puhdastilaratkaisu, joka varmistaa kontrolloidun ympäristön. Tarjoamme räätälöitävissä olevan ratkaisun, joka täyttää ISO-luokituksen, huoneen koon ja muiden vaatimusten erityistarpeet. QleanSpace voidaan asentaa useimpiin ympäristöihin, usein ilmanvaihdosta riippumatta. Se käyttää useita itsenäisiä HEPA 14 -puhallinsuodatinyksiköitä ja ilmalukkoja positiivisen tai negatiivisen paineen luomiseksi, ja valvontajärjestelmä valvoo hiukkastasoja, ilmavirtaa, kosteutta ja ilmanpainetta. Lisäksi siinä käytetään epäorgaanisia materiaaleja, joiden sileät pinnat ja kulmat täyttävät tiukimmat hiukkasten irtoamista koskevat vaatimukset, mikä takaa helpon puhdistuksen. Vaivaton puhdastilaratkaisu sisältää projektinhallinnan, asennuksen ja toimintatakuun. Toiminnan valvonta, ennaltaehkäisevä huolto ja säännöllinen kunnossapito auttavat säilyttämään puhdastilan halutun ISO-luokituksen.