Przejdź do treści

Solutions / Obszary problematyczne

Zgodność z ISO


Wyzwania

W zakładach wytwarzających lub opracowujących leki, produkujących sprzęt medyczny, elektronikę, optykę lub inne wrażliwe produkty, wysoka jakość powietrza jest niezbędna do zagwarantowania czystości i jakości technicznej. Cząsteczki unoszące się w powietrzu mogą zanieczyścić wrażliwe produkty i sprzęt, dlatego ich ilość należy utrzymywać na minimalnym poziomie. Niebezpieczne leki i lotne składniki proszkowe mogą również zaszkodzić personelowi, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długofalowej. W zakładach produkujących sprzęt elektroniczny duże wyzwania wiążą się z elektrycznością statyczną i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Pomieszczenie czyste z certyfikacją ISO zapewni rozwiązanie wszystkich tych problemów.

Rozwiązania

QleanSpace to wolnostojące rozwiązanie typu „pomieszczenie w pomieszczeniu”, które zapewnia kontrolowane środowisko. Oferujemy konfigurowalne rozwiązanie, które spełni specyficzne potrzeby w zakresie klasyfikacji ISO, wielkości pomieszczenia i innych wymagań. Rozwiązanie QleanSpace można zainstalować w większości środowisk, w wielu przypadkach niezależnie od wentylacji. Bazuje na wielu niezależnych i nadmiarowych filtrach wentylatorów HEPA 14 i śluzach powietrznych, które służą do generowania nadciśnienia lub podciśnienia, natomiast system monitorowania kontroluje poziom cząsteczek, przepływ powietrza, wilgotność i ciśnienie powietrza. Ponadto system wykonany jest z materiałów nieorganicznych o gładkich powierzchniach i narożnikach, które spełniają najsurowsze wymagania dotyczące uwalniania cząsteczek, aby zapewnić łatwe czyszczenie. W ramach bezproblemowego rozwiązania wraz z pomieszczeniem czystym zapewniamy zarządzanie projektem, instalację i gwarancję funkcjonalności. Kontrola funkcji, serwis zapobiegawczy i regularna konserwacja pomagają zachować pożądaną klasę ISO pomieszczenia czystego.