Siirry sisältöön

Solutions / Sovellusalueet

Lääkkeiden valmistus


Lääkkeiden valmistuksessa apteekeissa voi ilmetä mikrobikontaminaatiota, ristikontaminaatiota ja vaarallista yhdistealtistusta, jos puhdastilaympäristö ei täytä tiukkoja puhtausohjeita. Tämä voi tehdä työympäristöstä nopeasti vaarallisen ja lisätä lääkkeiden kontaminaatioriskiä, mistä aiheutuu haittaa potilaille tai henkilökunnalle. Käyttämällä puhdastilaratkaisuamme voit olla varma, että lääkkeet valmistetaan turvallisessa ja tarkasti seuratussa ympäristössä henkilökunnan turvallisuus varmistaen ja tuotekontaminaation riski minimoiden.

Ratkaisut

Lääkkeiden valmistamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen suosittelemme QleanSpace-puhdastilaratkaisuamme. QleanSpacen avulla olemassa olevasta lääkkeenvalmistustilasta saadaan tiukimpien säädösten mukainen. Modulaarisen suunnittelun ja usein laitoksen sisäänrakennetusta ilmanvaihdosta riippumattoman suunnittelun ansiosta se voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa, ja sitä voidaan jopa siirtää, muokata tai laajentaa, kun laitoksen tarpeet muuttuvat. QleanSpace-ratkaisumme käyttö auttaa pitämään potilaat ja henkilökunnan turvassa ja samalla suojelemaan ympäristöä ja valmistettavia lääkkeitä. QleanSpace räätälöidään vastaamaan tarpeitasi ISO-, USP-, GMP- tai FDA cGMP -luokituksen, huoneen koon, lisävarusteiden tai muiden vaatimusten suhteen. Vapaasti seisovat FS 30 HEPA- ja FS 70 HEPA -ilmanpuhdistimet voivat luoda lähes puhdastilatasoisen ympäristön, kun puhdastilan rakentaminen ei ole mahdollista. Niitä voidaan käyttää myös puhdistamaan ilmaa puhdastilan ulkopuolella sen suorituskyvyn parantamiseksi entisestään.

The QleanAir Difference

Toimitamme ratkaisumme vaivattomasti palveluna. Räätälöimme ratkaisun tarpeidesi mukaan suorittamalla mittauksia ja testauksia. Me huolehdimme asennuksesta, huollosta ja päivityksistä, varmistamme säännösten noudattamisen ja varmistamme, että ratkaisu on tulevaisuuden kannalta kestävä. The freedom of clean air – me huolehdimme ilmanlaadusta ja sinä voit keskittyä muihin tärkeisiin asioihin.