Hoppa till innehåll

4 tips för renare och hälsosammare inomhusluft på din arbetsplats

Enligt U.S. Environmental Protection Agency (EPA) tillbringar vi cirka 90 % av vår tid inomhus, och hälften av den tiden på arbetsplatsen. Dessutom visar studier gjorda av EPA att inomhusmiljöer ofta är mer förorenade än luften utomhus.

För att sätta det hela i ett större perspektiv; visste du att vi äter cirka 1 kg mat dagligen och andas så mycket som 11 000 liter om dagen? Vi ägnar vanligtvis mycket uppmärksamhet åt vilken mat vi äter, att den är hälsosam. Låt oss belysa vikten av ren inomhusluft och hur det kan förbättra vår hälsa och produktivitet. Vi börjar med arbetsplatsen.

Vad innebär begreppet ”IAQ”, Indoor Air Quality?

Luftens tillstånd i en byggnad och hur det påverkar hälsan, komforten och prestationsförmågan hos människorna inuti benämns ofta för indoor air quality (IAQ). Kvaliteten på inomhusluften är en viktig fråga för både företag och anställda på en arbetsplats eftersom inomhusluftens kvalitet kan påverka hälsan och produktiviteten hos de människor som arbetar där.

Vilka faktorer bidrar till dålig luftkvalitet inomhus?

Bara för att du inte kan se det betyder det inte att det inte finns. Medan vissa föroreningar utomhus kan vara synliga, är många föroreningar inomhus helt osynliga. Många faktorer påverkar inomhusluftens kvalitet, inklusive cigarettrök, damm, mögel och kemiska föroreningar inomhus och utomhus, bara för att nämna några.

Vad är fördelarna med ren inomhusluft?

Att säkerställa hälsosam inomhusluft på din arbetsplats har flera fördelar:

1. Förbättrad personalhälsa:

Renare luft minskar förekomsten av föroreningar och allergener, virus och bakterier, vilket bidrar till förbättrad andningshälsa och färre allergier eller andningsproblem, samt minskad överföring av virus och bakterier.

2. Ökad produktivitet:

Att andas ren luft förbättrar den kognitiva funktionen, vilket leder till bättre fokus, förbättrad koncentration och följaktligen högre arbetsproduktivitet.

3. Minskad frånvaro:

Renare luft minimerar spridningen av sjukdomar, vilket resulterar i färre sjukdagar och en mer engagerad arbetsstyrka.

4. Positiv arbetsmiljö:

Dessutom kan god luftkvalitet bidra till en positiv atmosfär, vilket leder till bättre arbetsmiljö och en bättre övergripande arbetsplatskultur.

4 tips för renare och hälsosammare inomhusluft på din arbetsplats

1. Analysera dina lokaler

Gör en riskbedömning och analysera luften på arbetsplatsen. Hur stora är lokalerna, hur många personer vistas i lokalen, vilka aktiviteter pågår, vad har ni för ventilationssystem, vilka föroreningskällor finns där mm.

2. Ventilera ordentligt

Varje arbetsplats bör ha ett ventilationssystem anpassat efter arbetsplatsens specifika behov. Den ska slås på två timmar före arbetsdagens början och stängas av tidigast två timmar efter att den sista personen lämnat byggnaden.

3. Analysera luftkvaliteten

Se till att mäta och analysera inomhusluften regelbundet, omständigheterna förändras och lösningar kan behöva justeras.

4. Överväg användningen av luftrenare

Fristående luftrenare fångar upp de minsta och skadligaste partiklarna och ökar luftcirkulationen. Välj en lösning som är läckagefri och som inte sprider ofiltrerad luft, är skräddarsydd för dina specifika behov och med rätt teknik, rätt filter, tillräcklig kapacitet och se till att den är rätt placerad i rummet. Dimensioneringen av luftrenaren bör vara så att luften i rummet kommer att passera genom luftrenaren minst 3 gånger i timmen. Ju fler gånger luften passerar genom luftrenaren – desto renare luft i rummet får du.

Säkerställ ren inomhusluft – för en bättre arbetsmiljö

Att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda är ofta arbetsgivarens ansvar. En god arbetsmiljö kan involvera allt från optimal belysning, flexibla arbetsförhållanden, sjukförsäkring och kompetensutveckling etc, men att säkerställa att de anställda andas ren luft på arbetsplatsen är inte alltid en prioritet. Vi anser att det borde vara det.

Kontakta oss – Ta ett steg närmare ren luft

Vi stöttar dig gärna på resan mot en hälsosam, säker och produktiv arbetsmiljö. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Läs mer

Share This Story, Choose Your Platform!