Hoppa till innehåll

Välj rätt luftrenare för att reducera coronavirus

När världen gör sig redo att återgå till det normala, har vikten av god luftkvalitet blivit alltmer uppenbar. Stillastående luft på grund av undermålig ventilation är numera en känd riskfaktor för spridningen av coronavirus. Att använda luftrenare för att rena luften och öka luftcirkulationen rekommenderas av arbetsmiljöorganisationen Sunt Arbetsliv efter en ny kunskapsöversikt av Göteborgs universitet. Men det gäller att välja en garanterat tät luftrenare som inte sprider orenad luft. Våra HEPA 14 luftrenare har en tredjepartsverifierad filtreringsprestanda i paritet med filtret 99, 995%, eller mer.

Många luftrenare på marknaden använder HEPA filter. Det finaste filtret, HEPA 14, har en avskiljningsgrad på 99,995 %, men för att det ska komma till sin rätt krävs ett helt tätt system och ett luftflöde anpassat till filtret. Luften tar nämligen den enklaste vägen igenom systemet. Om det finns läckage så bidrar luftrenaren till spridning av virus i stället för tvärtom.

Utvecklad i samarbete med vården för att minska risken för smitta

Under den första vågen av coronapandemin kontaktade Karolinska universitetssjukhuset oss för att hjälpa dem att skydda personalen på intensivvårdsavdelningen från infektion. Först satte vi FS 70 med HEPA 14 filtret i produktion. Sedan utvecklade vi den nya FS 30 HEPA i samråd med sjukhuset. Båda enheterna är mycket tysta och är särskilt lämpliga för kritiska miljöer som vård, men också för kontor och skolor.

Tredjepartsverifierad filtreringseffektivitet på 99,995 % eller mer

För att utvärdera effektiviteten hos våra nya HEPA-maskiner verifierade ett tredjeparts certifieringsföretag prestandan enligt teststandarden ISO 14644. Testet visade att de fristående luftrenarna FS 30 HEPA och FS 70 HEPA har en filtreringseffektivitet i paritet med huvudfiltret eller ännu bättre. I det här fallet HEPA 14 som fångar 99,995 % av de mest svårfångade partiklarna som virus och bakterier, och ännu fler av andra partiklar.

Luften renas vid första cirkulationen

QleanAir har en speciell syn på luftrening. Kanske beror det på att vi började med att rena tobaksrök. Där får man bara ett försök på sig att rena luften. Det märks direkt om det läcker ur maskinen. Detta synsätt har följt med när vi började med fristående luftrenare. Alla våra system är helt täta, med flera mekaniska filter och ett kontrollerat luftflöde anpassat till filtret, som effektivt renar luften på första försöket.

Kontakta oss – vi hjälper dig

Vi kan hjälpa dig att undersöka möjligheterna att förbättra er arbetsmiljö genom en kostnadsfri riskbedömning.

Share This Story, Choose Your Platform!