Hoppa till innehåll

Cigaretternas påverkan på miljön

När man pratar om hur farligt det är med rökning syftar man vanligtvis på farorna för kroppen och människors hälsa. Rökning är mycket skadligt för kroppens organ och är den främsta orsaken till KOL och lungcancer. I den här artikeln ska vi dock fokusera på skadan på vår miljö och kostnaden det innebär.

Cigaretternas påverkan på vår miljö

Varje år skräpas planeten ned av 4,5 biljoner cigarettfimpar. Det gör cigarettfimpar till det mest nedskräpande föremålet på jorden, och den vanligaste formen av plastskräp. I Sverige slängs årligen en miljard fimpar på marken. Det har länge varit förbjudet med nedskräpning, men undantaget från böter. Från om med 1 januari 2022 är det slut med det. Då blir det belagt med böter att slänga fimpar och annat småskräp på marken som en del av anpassningen till EU:s engångsplastdirektiv.

Två av tre cigaretter slängs på marken och fimparna består av tusentals skadliga ämnen, inklusive arsenik, bly och kadmium, som sprids ut i vatten och mark.”

Plast och tusentals giftiga substanser

Tvärtom var många tror, består cigarrettfilter av plast. Filtren bryts ned till mikroplast på 1–5 år i naturen, men man vet ännu inte hur lång tid det tar att bryta ned mikroplast. Uppskattningsvis tar det hundratals år. Dessutom läcker fimparna ut tusentals giftiga ämnen som arsenik, bly och kadmium hamnar i vår miljö och påverkar vatten, djur- och växtliv negativt.

Kostnaden för avfallshantering

På flera platser i världen har man infört förbud mot att röka inomhus, för att skydda icke-rökare från passiv rökning. Det skapar dock ett annat problem då majoriteten av rökarna i stället röker utomhus och fimpar där de står, ofta på marken. Två av tre cigaretter slängs på marken, enligt uppgift från National Geographic. Den avfallshantering det innebär att ta hand om alla de fimparna kostar samhället enorma summor.

Nedskräpningen kostar svenska kommuner drygt två miljarder kronor varje år, där fimpar står för 62 % av skräpet i stadsmiljöer.

Rökkabiner löser problemet

Med en rökkabin inomhus eller utomhus slipper man nedskräpningen av fimpar. Den inbyggda askkoppen släcker cigaretten utan att sprida lukt, och förhindrar att fimparna hamnar i naturen. Man skyddar också icke-rökare, då kabinen fångar in röken direkt innan den sprids till omgivningen. Alla våra rökkabiner är brandsäkra och kommer med livstids garanti eftersom allt underhåll sköts av QleanAirs personal.

En kvarts miljard fimpar per år

Under 2021 tog QleanAir hand om 250 844 460 fimpar i rökkabiner över hela världen. Det är över en kvarts miljard cigarettfimpar som tack vare rökstationerna tas om hand på ett säkert sätt, utan att skada miljön.

Relaterade produkter

Relaterade problemområden

Share This Story, Choose Your Platform!