Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Tobaksrök inomhus


Utmaningar

Rökare finns på de flesta företag och arbetsplatser. I många fall innebär rökning inomhus flera utmaningar som måste hanteras. Många verksamheter har infört rökförbud, skapat rökrum eller anvisade rökområden, men det löser fortfarande inte problemet helt och hållet och det finns en risk att icke-rökare utsätts för farlig passiv rökning. Utan en ordentlig, välfungerande lösning kan tobaksrök snabbt spridas i hela byggnaden. Dessutom kan tobaksrök och cigarettfimpar orsaka luktproblem i en anläggning, vilket gör miljön ohälsosam och obehaglig.

En annan utmaning är att det i många fall kan vara svårt och tidskrävande för rökare att ta sig till de anvisade rökområdena. På vissa anläggningar, t.ex. flygplatser, är det av säkerhetsskäl inte ens möjligt att ta sig till anvisade rökområden utomhus.

Lösningar

Därför behövs det en lösning för att skydda icke-rökare, och det är ledningsgruppen i din organisation som ansvarar för att genomföra den. Genom att använda våra rökkabiner som eliminerar spridningen av passiv rökning och dess lukter kan du lösa ovanstående problem och drastiskt förbättra den sociala miljön på din anläggning. Detta innebär att både rökare och icke-rökare kan arbeta och umgås på samma ställe som om ingen rökte.

Våra rökkabiner är också utrustade med vårt unika brandsäkra askhanteringssystem som hjälper till att eliminera alla problem med cigarettfimpar och aska i anläggningen samtidigt som den dåliga lukten avlägsnas inomhus. Rökkabinerna kan också bidra till att rökpauserna blir kortare, vilket ökar de anställdas produktivitet. Alla våra kabiner servas regelbundet och klarar säkert flera tusen cigaretter mellan serviceintervallen.