Hoppa till innehåll

Gemensam innovationskraft i pandemins spår

Pandemin har bidragit till många utmaningar, och det här året har sett olika ut för varje företag och bransch. Ändå växer innovativa och fantastiska idéer fram ur utmaningar. I samråd med Karolinska Universitetssjukhuset har QleanAir Scandinavia utvecklat en produkt som bland annat skyddar vårdpersonal, motverkar smittspridning och bidrar till en allmänt bättre arbetsmiljö.

QleanAir har över 30 års erfarenhet av att utveckla nischade lösningar för rening av inomhusluft. Företaget började sin resa med att rena tobaksrök och har arbetat med renrum för läkemedelsberedning i flera år. Två extremer med komplicerade processer och högkvalitativa krav som har gett företaget en solid bakgrund inom luftrening. Därefter började man utveckla lösningar för att förbättra luftkvaliteten inom industrin, inklusive PostNords lager- och distributionsterminaler. Under året lanserades också en lösning som är specifik för livsmedelsindustrin. Först behövde dock en annan sektor hjälp med luftrening. När intensivvårdsavdelningarna fylldes med den första vågen av covid-19-patienter skyddades vårdpersonalen på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge främst av personlig skyddsutrustning och ventilation. En ventilationslösning är dock ingen garanti för god luftkvalitet. På en avdelning med covid-19-patienter som låg i respirator och många anställda blev partikelhalten mycket hög. För att skapa en säkrare arbetsmiljö krävdes effektiv luftrening, och Karolinska kontaktade flera leverantörer på marknaden.

”Karolinska valde oss som partner eftersom våra lösningar uppfyller sjukhusets höga krav på effektiv luftrening, med ett certifierat HEPA 14-filter och tyst drift”, förklarar Bo Dolk-Petersson, ansvarig för produktutveckling.

– Bo Dolk-Petersson, ansvarig för produktutveckling

De framsynta arbetsmiljöexperterna på Karolinska ville förbättra luftkvaliteten ur ett arbetsmiljöperspektiv. COOR och deras kompetenta ventilationsexperter kallades in för genomförande och dimensionering. 63 FS 70-enheter utrustade med HEPA 14-filter beställdes och levererades på kort tid. Mätningar gjordes före, under och efter installationen för att övervaka effekten. Mellan mätningarna diskuterade Bo och ventilationsexperterna den perfekta luftrenaren för en hälso- och sjukvårdsmiljö. Förutom FS 70 HEPA ville man ha en mindre variant som skulle passa bättre i mindre rum.

”Vi lär oss samtidigt som vi utvecklar en produkt. För ett år sedan fanns vi inte inom hälso- och sjukvård, men nu ligger vi i framkant och hjälper vårdinrättningar. Vi deltar aktivt i krisen och kan bidra samtidigt som vi utvecklar nya produkter som ger oss nya, spännande affärer.”

– Bo Dolk-Petersson

QleanAirs nya FS 30 är också lämplig för lokaler som exempelvis kontor, konferensrum, skolor och hotell. Förutom världsledande produkter och kunskap om luftrening som är inbyggd i deras DNA ligger nyckeln till QleanAirs framgång i deras lyhördhet för marknaden och kundernas behov. Företaget samarbetar med världsledande leverantörer och varje kontinent har sitt eget produktutbud. Bo Dolk-Petersson utvecklar sedan produkten tillsammans med sina produktdesigner, tar fram planer och bygger prototyper av maskinerna i labbet. QleanAirs leverantörsnätverk, som man har med sig hela vägen, bidrar till korta ledtider för produktutveckling och man anpassar sig också snabbt.

”De gemensamma lärdomar som vi har uppnått med hälsovårdssystemet är banbrytande. Att kräva ren luft kommer att bli en självklarhet om några år – det är lika viktigt som rent vatten.”

– Bo Dolk-Petersson, ansvarig för produktutveckling

Under den första vågen av covid-19 beställdes och installerades 63 FS70-enheter på fyra olika intensivvårdsavdelningar på Karolinska i Solna och Huddinge. I december, när den andra vågen kom, gjordes en ny beställning på både FS 70 HEPA och den nyutvecklade FS 30 HEPA. Denna artikel publicerades i Dagens Industris temanummer om innovation.

Relaterade produkter

Relaterade användningsområden

Relaterat material

Share This Story, Choose Your Platform!