Hoppa till innehåll

Karolinska Universitetssjukhuset bryter ny mark för att skydda sin personal mot coronaviruset

Under det första utbrottet av coronapandemin inleddes ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. QleanAir Scandinavia har sedan dess levererat över nittio luftrenare för att skydda intensivvårdspersonalen mot coronaviruset, som ett komplement till skyddsutrustning och ventilation.

Karolinska Universitetssjukhuset är en av Europas finaste vårdinrättningar och tillsammans med Karolinska Institutet leder sjukhuset utvecklingen av medicinska genombrott. Under coronapandemins utbrott var trycket högt på intensivvårdsavdelningarna på Karolinska i Stockholm. Man ordnade tillfälliga IVA-avdelningar i stora rum som rymmer många covid-19-patienter. Personalen var främst skyddad från viruset med skyddsutrustning och ventilation, vilket skapade ett negativt lufttryck i rummet. Men runt patienter som behandlas med syre med högt flöde blir viruset luftburet, vilket utsatte personalen för risker.

Luftrening på IVA

För att minska virusnivåerna och skapa en säkrare miljö för personalen skickades därför en offertförfrågan om luftrenare ut. Karolinska behövde luftrenare med certifierat HEPA 14-filter, hög luftflödeskapacitet och tyst drift. QleanAir Scandinavias erbjudande valdes eftersom våra produkter uppfyllde de höga kraven och hade korta leveranstider. Under ett par veckor levererades totalt 63 enheter FS 70 med HEPA 14-filter och placerades på fyra olika IVA-avdelningar på Karolinska Sjukhuset i Solna och Huddinge. När FS 70-enheterna installerades mättes luften för att se i vilken utsträckning de kunde minska partikelnivåerna. Resultatet visar på en dramatisk minskning.

”På QleanAir är vi stolta över att vara en del av att tillhandahålla en säkrare arbetsmiljö för kunder inom de segment som har drabbats hårdast av pandemin, till exempel intensivvårdsavdelningarna på våra sjukhus”

– Christina Lindstedt, CEO på QleanAir Scandinavia

Nästa steg – akutmottagningar och väntrum

Efter att den första vågen var över installerade QleanAir luftrenare i väntrum och akutmottagningar för barn. Resultaten från före/efter-studien visade återigen en betydande minskning av partiklar. Personalen var mycket nöjd med prestandan och kunde känna förändringen i luftkvaliteten – fräschare, renare och bekvämare luft.

Ett viktigt verktyg för att skydda personal och patienter

Under den andra vågen av coronapandemin nådde IVA återigen en hög beläggningsnivå med covid-19-patienter. Ytterligare 29 luftrenare har beställts av både FS 70 HEPA och den nyligen släppta Q FS 30 HEPA. Genom coronapandemin har Karolinska Universitetssjukhuset fått en ny medvetenhet om luftkvalitetens betydelse. Man kommer att fortsätta att använda fristående luftrenare som ett komplement till skyddsutrustning och ventilation för att skydda anställda mot virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften.

FS 30 HEPA och FS 70 HEPA har i tredjepartstester uppnått en filtreringsprestanda på 99,9993 respektive 99,9996 %. Det innebär att endast renad luft återcirkuleras, vilket placerar dessa produkter i en egen division på marknaden.

Relaterade produkter

Relaterade användningsområden

Relaterat material

Share This Story, Choose Your Platform!