Hoppa till innehåll

QleanAirs luftrenare möter tuffa kvalitetskrav från VDI

QleanAir har fem luftreningslösningar som uppfyller den nya expertrekommendationen från VDI för mobila luftrenare som minskar aerosolburna virus och bakterier. Den nya rekommendationen är tänkt att göra det enkelt att välja en luftrenare som garanterat skapar en god inomhusluftkvalitet (IAQ), med en reducering av aerosolnivåerna i rummet med 90 % inom 30 minuter på ett säkert och bekvämt sätt. Alla fem lösningarna uppfyller rekommendationerna för skolor, vilket är det striktaste kravet.

Coronapandemin har lett till en stor efterfrågan på luftrenare i tyska skolor, där ventilationssystem ofta saknas. Luftrenare har subventionerats av lokala myndigheter och köpts in i stora kvantiteter, ibland med varierande prestandanivåer. Detta fick Tyska ingenjörsförbundet (VDI) att publicera expertrekommendationen VDI-EE 4300-14 i september 2021, som förväntas införas i DIN och de europeiska standarderna.

Expertrekommendationen innehåller en mängd kriterier för luftrenare, varav sex är de huvudsakliga: förmåga till aerosolreduktion, luftflöde, ljudnivå, rumskomfort, generering av biprodukter och säkerhet:

  • Luftrenaren måste kunna minska aerosolnivåerna i rummet med 90 % inom 30 minuter
  • Enheten måste uppfylla kravet på aerosolreduktion vid låg ljudnivå, för att inte störa koncentrationen eller komforten för människorna i rummet. 35 dB(A) gäller för klassrum i skolor, 45 dB(A) i stora öppna kontor
  • Luftrenaren ska tillsammans med ventilationssystemet ge minst fyra luftväxlingar per timme i rummet
  • Luftflödet från aggregatet får inte skapa störande turbulens i rummet
  • Enheten får inte producera höga halter av biprodukter i rummet. Ett exempel på en sådan biprodukt är ozon, som vanligtvis genereras vid applicering av UV-C, jonisering eller plasma.
  • Enheten måste stå emot skadegörelse och obehöriga ändringar av inställningarna

Fem VDI-kompatibla luftreningslösningar för skolor, kontor och andra delade utrymmen

I februari 2023 lanserade Qleanair FS 35 High Flow HEPA och FS 35 High Protection HEPA. Båda utformade för att uppfylla de striktaste VDI -kraven från början, som en av de få luftrenare på marknaden.

I juni 2022 lanserade QleanAir en uppsättning tillbehör för att göra QleanAir FS 30 HEPA och FS 70 Standard kompatibla med den nya VDI expertrekommendationen VDI-EE 4300-14 för skolor. Detta är den strängaste tillämpningen av standarden där ljudnivåerna inte får vara högre än 35 dB(A). Dessutom uppfyller FS 70 HEPA, med tillbehörssatsen, standarden för kontor, konferenscenter och liknande. Kunder som har köpt dessa luftrenare tidigare kan eftermontera sina luftrenare med de nya tillbehören för att följa den nya VDI-expertens rekommendation.

QleanAir FS 30 HEPA har redan det önskade luftflödet, effektiviteten och ljudnivån som krävs vid placering av luftrenare i skolor, vilket är det striktaste standarden. Det nya VDI-kittet förstärker enheten mot vandalism och obehöriga ändringar av inställningar.
QleanAir FS 70 Standard och FS 70 HEPA har önskad luftflödeskapacitet från början. De nya tillbehören Adjustable Air Outlet (AAO) och Sound-safe Front (SSF) säkerställer skadegörelseskydd, låg ljudnivå och luftflöde enligt den nya VDI expertrekommendationen för skolor.

Effektiv mot virus och bakterier, men även mot pollen, förbränningspartiklar och damm

Luftrenarna QleanAir FS 30 HEPA, FS 35 High Flow HEPA, High Protection HEPA, FS 70 Standard and FS 70 HEPA är alla mycket effektiva för att minska aerosolburen överföring av virus och bakterier, men även mot andra vanliga föroreningar i offentliga utrymmen. Miljöer som skolor, kontor, konferenscenter och andra gemensamma utrymmen upplever ofta utmaningar med föroreningar som pollen, förbränningspartiklar och damm, något som luftrenarna från QleanAir kan hjälpa till att tackla. För att säkerställa prestanda över tid, inte bara vid installation, kommer alla luftrenare från QleanAir med vår unika Lifetime Performance Guarantee och ett fullserviceavtal.

Vill du veta mer?

Kontakta din lokala säljare för att veta mer om våra luftreningslösningar för skolor, kontor, konferenscenter och andra delade utrymmen.

Läs mer

Share This Story, Choose Your Platform!