Hoppa till innehåll

Vad det innebär att göra verklig skillnad genom ren luft

Även om ren inomhusluft har blivit en fråga av yttersta vikt för företag under pandemin, är den verkliga definitionen av ren luft fortfarande oklar för vissa. Som en erfaren leverantör av luftreningslösningar siktar QleanAir på att fler företag ska förstå vikten av ren luft och vilken skillnad det gör för människors hälsa.
I varje andetag vi tar andas vi in 25 miljarder partiklar. Det är partiklar från damm, smuts och virus, men också från färg, metaller, mögel, pollen och allergener. När vi tar en promenad ute är vi oftast medvetna om att luften omkring oss förmodligen är förorenad. Men färre människor verkar känna till att inomhusluften kan vara mer än 50 gånger mer förorenad än utomhusluften.
Därför lanserar vi The QleanAir Difference. Ett nytt varumärkeskoncept med ett uppdrag: att göra fler människor medvetna om den verkliga innebörden av ren luft och de positiva effekter den har på människors hälsa.

”Eftersom vi tillbringar 90 % av våra liv inomhus är det konstigt att vi inte vet mer om luften vi andas och vilken effekt den har på oss. En hälsosam inomhusluftsmiljö bör stå i fokus för alla arbetsgivare, oavsett om arbetsplatsen är en gruva eller ett kontor.”

Henrik Fernsund, CMO på QleanAir Scandinavia

Det nya varumärkeskonceptet bygger på insikten att människor bryr sig mycket om kvaliteten på luften de andas, men det verkar finnas väldigt lite kollektiv kunskap om vilka fördelarna med att andas ren luft verkligen är. Förorenad luft utgör ett av de största miljöhoten mot människors hälsa.
Detta markerar en ny era för oss på QleanAir – och vi har ett tydligt uppdrag om att få fler att förstå vikten av ren och hälsosam inomhusluft. Till exempel har QleanAirs luftrenare kapacitet att fånga in upp till 99,995 % av viruspartiklarna, och skydda människor från att andas in skadliga partiklar som orsakar lungsjukdomar.

”Vi hoppas att detta koncept kommer att hjälpa oss att belysa ren inomhusluft och vilken skillnad luftrening kan göra för människors hälsa. Det är därför QleanAir finns – för att skydda människor från skadlig och förorenad luft.”

Henrik Fernsund, CMO på QleanAir Scandinavia

Det nya konceptet, The QleanAir Difference, består av en ny logotyp, en ny webbplats och en uppdaterad varumärkesprofil som ska lanseras internationellt. Parallellt med den nya varumärkesstrategin har den pågående produktutvecklingsprocessen på QleanAir varit intensiv, med lanseringen av ett nytt övervakningssystem precis runt hörnet.

Vill du veta mer?

Henrik Fernsund, CMO
Phone: +46 702 68 57 47
Email: henrik.fernsund@qleanair.app.devhouse.se

Share This Story, Choose Your Platform!