Hoppa till innehåll

Så planerar du för en säker och successiv återgång till arbetsplatsen

Den 9 februari försvinner rekommendationerna att arbeta hemifrån vilket innebär en stor omställning för många arbetsplatser. Äntligen kan vi se fram emot en mer normal tillvaro efter två år med restriktioner. Men smittotalen är fortfarande höga och pandemin är inte över. Därför uppmanar regeringen till en säker och successiv återgång till arbetsplatsen. Här kommer några tips för att hjälpa dig med planeringen.

Coronavirus och många andra virus smittar via aerosoler som kan hålla sig luftburna i timmar och fylla ett helt rum. Ventilationssystemet tillsätter syre och ökar luftcirkulationen, men är sällan optimerat för de aktiviteter som äger rum i lokalen. Ventilationssystemet renar inte heller inomhusluften från små partiklar som virus, bakterier, pollen, allergener, flyktiga organiska ämnen och förbränningspartiklar som ackumuleras inomhus. Inomhusluften kan vara upp till 50 gånger smutsigare än utomhusluften, och dålig luftkvalitet är en starkt bidragande orsak till en rad allvarliga sjukdomar som allergi, astma, lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar. Dålig inomhusluftkvalitet påverkar också den kognitiva förmågan.

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar

En säker och hälsosam arbetsmiljö med god kvalitet på inomhusluften är arbetsgivarens ansvar. Inför återgången till arbetsplatsen är det lämpligt att göra en riskbedömning av arbetsmiljön. I den ingår att utvärdera luftkvaliteten.

Våra främsta tips inför återgången till arbetsplatsen

1. Analysera läget
Gör en riskbedömning och analysera miljön och luften på arbetsplatsen. Hur många vistas i lokalen, vilken aktivitet sker, hur väl fungerar ventilationen, vilka föroreningskällor finns.

2. Håll avstånd
Sprid ut er i lokalerna och håll nere antalet personer på arbetsplatsen.

3. Säkerställ god ventilation
Ventilationen ska sättas i gång två timmar innan arbetsdagen börjar och stängas av två timmar efter sista personen lämnat.

4. Rena luften med luftrenare
Fristående luftrenare fångar de minsta och mest skadliga partiklarna och ökar luftcirkulationen. Välj en lösning som inte sprider orenad luft, är anpassad för behoven, med lämplig teknik, rätt filter, tillräcklig kapacitet och rätt placering i lokalen.

5. Planera långsiktigt
Ta hjälp av en expert och välj en långsiktig lösning som är effektiv över tid.

Investera i dina medarbetares hälsa

Vinsterna med att investera i luftkvalitet är många – först och främst säkerställer du personalens hälsa, minskar sjukfrånvaro och ökar produktiviteten. Genom att visa att du som arbetsgivare prioriterar arbetsmiljön kan du även öka tryggheten bland medarbetarna och viljan att vistas på arbetsplatsen. Beroende på din verksamhet kan även inomhusluften ha påverkan på attraktionskraften på kunder och besökare, och även påverka hållbarheten på produkter och effektiviteten i olika processer.

Kontakta oss – vi hjälper dig

Vi kan hjälpa dig att undersöka möjligheterna att förbättra er arbetsmiljö genom en kostnadsfri riskbedömning.

Share This Story, Choose Your Platform!