Hoppa till innehåll

Engelhardt säkrar arbetsmiljön och produktkvaliteten med luftrenare

Engelhardt utvecklar och producerar torra ingredienser och livsmedel. Eftersom de arbetar med pulverbaserade ingredienser har luftkvaliteten varit en utmaning. Sedan de skaffade luftrenare från QleanAir, har arbetsmiljön blivit mycket bättre och risken för produktkontaminering är undanröjd.

”Tack vare luftrenarna slipper vi bära mask slipper vi bära mask”

Engelhardt är ett svenskt privatägt livsmedelsföretag som utvecklar och tillverkar ingredienser och livsmedel i pulverform. Bland kunderna finns livsmedelsproducenter, bagerier och hälsokostbutiker. Hög kvalitet, livsmedelssäkerhet och hållbarhet står i centrum. I packningslokalen finns tre olika produktlinor för fyllning av förpackningarna. Efter varje fyllning städas lokalen, men snart är det lika dammigt igen när det luftburna pulvret lagt sig. Luften är svår att andas, varför vissa medarbetare bär ansiktsmask hela tiden. Det har även varit svårt att utnyttja linorna optimalt, eftersom produkterna inte får kontaminera varandra.

Synbart renare luft och mycket bättre arbetsmiljö

Efter en konsultation med QleanAir påbörjades en testinstallation med en QleanAir FS 70 luftrenare. Partikelhalten i luften mättes före och efter installationen och resultatet var imponerande, berättar förpackningschef Titoo Karim. ”- Reningsgraden är 90% och man kan se med blotta ögat hur luftrenarna fångar in partiklarna”. Testinstallationen blev permanent och därefter installerades även två enheter av QleanAir FS 90.

”- Det är stor skillnad på luftkvaliteten, säger Titoo. Nu behöver medarbetarna inte längre gå med ansiktsmask hela dagarna, och när vi städar förblir det rent. Vi kan dessutom arbeta mer effektivt i packningslokalen utan risk för produktkontaminering eftersom luftkvaliteten hela tiden är god.

Mobiliteten och serviceupplägget stora fördelar

Nu överväger man att skaffa fler enheter inom andra områden. Att luftrenarna är mobila och enkelt kan flyttas dit behovet är som störst ses som en stor fördel. Engelhardt är också nöjda med serviceupplägget som säkerställer lösningens funktionalitet. Serviceteknikern kommer var sjätte månad för att byta filter, mäta partikelhalten och utföra service. ”Det är en smidig och effektiv lösning som är värdefull för oss. Vi kan verkligen rekommendera QleanAir”, avslutar Titoo Karim.

Om Engelhardt

  • Grundades 1962, 60 anställda, omsättning cirka 35 MEUR per år
  • Hanterar ca 800 olika ingredienser och gör ca 350 olika skräddarsydda blandningar årligen
  • Har en QleanAir FS 70 och två QleanAir FS 90 installerade
  • www.engelhardt.se

Share This Story, Choose Your Platform!