Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Kontaminering av produkter


Utmaningar

I alla stadier av produkttillverkning, förpackning och lagring är inomhusluftens kvalitet en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller produkternas tekniska renhet, kvalitet och hållbarhet. Inomhusluften i produktionsanläggningar för livsmedel och drycker, andra produktionsindustrier, logistikcenter och lager är ofta fylld av partiklar från de olika aktiviteter som äger rum i lokalerna.

Partiklar från ingredienser och komponenter, mögelsporer, lådor, gaffeltruckdäck, betong, förbränning, smuts, skräp och metallfragment kan alla förorena luften beroende på din verksamhet. Naturligtvis släpper alla människor också ut en hel del partiklar, 1 000 000 hudfragment per timme.

Lösningar

För att få kontroll över din inomhusluftkvalitet behöver du en luftreningslösning. Vi har fristående luftrenare som kan placeras på golvet eller monteras i taket och som lämpar sig för livsmedels- och dryckestillverkning eller andra produktionsanläggningar samt lager och logistikcenter. Vi har också renrumslösningar för extra känslig produktion, t.ex. optik, elektronik, medicinteknik eller medicinproduktion.

När du har kontroll över luftkvaliteten kan du säkerställa dina produkters kvalitet och livslängd. Integriteten hos dina produkter garanterar inte bara din produktivitet och dina intäkter utan kan också vara en fråga om hälsa eller till och med liv och död för dina kunder när du tillverkar livsmedel eller mediciner.