Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Farliga läkemedel


Utmaningar

Inom läkemedelsindustrin samt inom hälso- och sjukvården måste man ofta hantera farliga läkemedel. Om dessa läkemedel inte förvaras och hanteras i en kontrollerad miljö riskerar de att bli korskontaminerade eller att förorena luften. Detta kan hota läkemedlets kvalitet och hållbarhet och äventyra patienternas hälsa. Det utgör också ett allvarligt hälsoproblem för personalen. Därför måste man vid denna typ av verksamhet följa strikta regler.

Lösningar

För tillverkning och beredning av farliga läkemedel rekommenderar vi vår renrumslösning QleanSpace. Med QleanSpace kan du se till att din befintliga farmaceutiska anläggning uppfyller de strängaste reglerna. Tack vare den modulära konstruktionen och det faktum att den fungerar oberoende av miljön kan den placeras nästan var som helst, och till och med flyttas, modifieras eller utökas när behoven hos din anläggning förändras. Att använda vår QleanSpace-lösning hjälper till att skydda patienter och personal samt miljön och de produkter och läkemedel som produceras. QleanSpace är skräddarsytt för dina specifika behov av klassificering enligt ISO, USP, GMP eller FDA cGMP, rumstorlek, alternativ eller andra krav.

Våra fristående FS 30 HEPA- och FS 70 HEPA-luftrenare kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att bygga ett renrum. De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.