Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Fibrer


Utmaningar

När det gäller produktionsanläggningar, logistikcenter och lager finns det många vanliga utmaningar i fråga om luftföroreningar att ta hänsyn till. En av dessa utmaningar är kontaminering som orsakas av fibrer.

Förutom alla de allmänna luftkvalitetsproblem som dessa anläggningar står inför, såsom damm och smuts, ökar fibrer som släpps ut i luften under till exempel produktion ytterligare risken för att orsaka allvarliga hälsoproblem för de anställda, sätta igen maskiner och förorena produkter, vilket i sin tur kan leda till långsiktiga negativa effekter för verksamheten.

Lösningar

Genom att använda våra fristående luftrenare som visas nedan kan du förbättra luftkvaliteten i dina lokaler, vilket ger en renare och hälsosammare miljö för både anställda och produkter. Genom att avsevärt minska de förorenade fibrerna i luften minskas risken för att anställda blir sjuka och måste ta ledigt från arbetet, eller till och med får långvariga andningsproblem, vilket leder till ökad produktivitet.

Ökad luftkvalitet minskar också risken för produktkontaminering, vilket i sin tur ökar produkternas livslängd och kvalitet samt minskar risken för att maskinerna täpps till och att det uppstår fel på dem. Med andra ord innebär renare luft friskare anställda, bättre produktkvalitet, mindre stilleståndstid och lägre underhållskostnader.