Hoppa till innehåll

Service offerings / Problemområden

Virus och bakterier


Utmaningar

Virus och bakterier kan kapslas in i droppar som sprids när vi nyser eller hostar, och i aerosoler som sprids när vi andas, pratar eller sjunger. Dropparna är större och faller till marken inom 1–2 meter från den person som släpper ut dem och kan undvikas genom att använda skyddsutrustning som ansiktsmasker. Aerosoler är mindre och kan hänga kvar i luften i flera timmar utan att fångas upp av skyddsutrustningen. När det gäller coronaviruset, SARS-CoV-2, trodde man först att det främst överfördes via kontakt och droppsmitta. Nu vet vi att den i viss mån smittar via aerosoler som kan fylla ett rum och smitta människor på avstånd. Bakterier som listeria, salmonella, campylobacter och e coli överförs främst via kontaktytor, men även via luften.

Lösningar

Vi har en lång historia av att hjälpa smittskyddsenheten på Danderyds sjukhus med en inbyggd luftreningslösning. Under covid-19-pandemin utrustade vi våra fristående luftrenare FS 70 med certifierade HEPA 14-filter för att skydda personalen på intensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset. I nära samarbete med Karolinska har vi också utvecklat en ny och mer lättplacerad produkt för mindre rum, FS 30 HEPA. Båda produkterna har i tredjepartstester visat att filtreringssystemets effektivitet är minst 99,995 procent.

Dessa lösningar kan dramatiskt minska koncentrationen av virus och bakterier i luften och minska risken för smitta. Vi hjälper också flera livsmedelstillverkare att förbättra luftkvaliteten med våra fristående luftrenare, till exempel inom bakning, osttillverkning och produktion av färska ekologiska delikatesser. FS 70 FG HEPA är en av de produkter som har utvecklats speciellt för livsmedels- och dryckesindustrin.